Hệ thống Event map square

1. Giới thiệu Từ ss10 trở đi webzen đã gom tất cả các sự kiện (event) như BC, CC, DV... vào 1 map chung gọi là Event map square - tạm gọi là map sự kiện. Thực chất của map sự kiện đó là tạo ra 1 sub (kênh) riêng để gom tất cả người chơi…