Các set thần trong MU Online (đang cập nhật)

Tổng hợp các set thần trong MU Online theo tài liệu từ Webzen và các nguồn khác.

Các phiên bản khác nhau có thể có tên gọi khác nhau. Tuy nhiên về tính năng và set đồ vẫn giữ nguyên.

Vicious Dragon Set

Bao gồm: 

 • Nhẫn đất (+5-10 sức khoẻ)  
 • Áo rồng đỏ (+5-10 sức khoẻ)
 • Quần rồng đỏ (+5-10 sức khoẻ)
 • Mũ rồng đỏ (+5-10 sức khoẻ)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +15
 • 3 món: Lực tấn công tăng +15
 • 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

 • Min dmg +20
 • Max dmg +30
 • Loại bỏ phòng thủ skill của đối phương +5%

 

Isis (Enis) Legendary Set

Bao gồm:

 • Mũ ma thuật (+5-10 sức khoẻ)  
 • Áo ma thuật (+5-10 sức khoẻ)  
 • Quần ma thuật (+5-10 sức khoẻ)  
 • Chân ma thuật (+5-10 sức khoẻ)  

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +10
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
 • 4 món: Năng lượng +30

Full set

 • Sát thương phép tăng +10%
 • Loại bỏ phòng thủ skill của đối phương +5%

 

Aruan Guardian Set

Bao gồm:

 • Mũ (+5-10 sức khoẻ)
 • Áo (+5-10 sức khoẻ)
 • Quần (+5-10 sức khoẻ)
 • Chân (+5-10 sức khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tăng +10
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
 • 4 món: Tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

 • Sát thương chí mạng tăng +15%
 • Sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Loại bỏ phòng thủ skill của đối phương +5%

 

Muren Storm Crow Set

 

Bao gồm:

 • Áo (+5-10 sức khoẻ)
 • Quần (+5-10 sức khoẻ)
 • Tay (+5-10 sức khoẻ)
 • Nhẫn lửa (+5-10 sức khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +10
 • 3 món: Sát thương phép thuật +10%
 • 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

 • Sát thương chí mạng tăng +15%
 • Sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Phòng thủ tăng +20
 • Trang bị vũ khí 2 tay sát thương +20%

 

Agnis Adamantine Set

Bao gồm:

 • Mũ (+5-10 sức khoẻ)
 • Áo (+5-10 sức khoẻ)
 • Quần (+5-10 sức khoẻ)
 • Nhẫn độc (+5-10 sức khoẻ)

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
 • 3 món: Phòng thủ tăng +40
 • 4 món: Tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

 • Sát thương chí mạng tăng +15%
 • Sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Sát thương chí mạng +20
 • Sát thương hoàn hảo +20

 

Browii (Broy) Adamantine Set

Bao gồm:

 • Quần (+5-10 sức khoẻ)
 • Tay (+5-10 sức khoẻ)
 • Chân (+5-10 sức khoẻ)
 • Dây chuyền băng (+5-10 sức khoẻ)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tăng +20
 • 3 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +20
 • 4 món: Nội lực tăng +30

Full set

 • Sát thương chí mạng tăng +15%
 • Sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Loại bỏ phòng thủ skill của đối phương +5%
 • Điểm mệnh lệnh tăng +20

 

Crono (Chrono) Red Wing Set

Bao gồm:

 • Mũ (+5-10 sức khoẻ)
 • Tay (+5-10 sức khoẻ)
 • Quần (+5-10 sức khoẻ)
 • Nhẫn phép (+5-10 nội lực)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%
 • 3 món: Phòng thủ +50
 • 4 món: Tấn công tuyệt chiêu +30

Full set

 • Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng +15%
 • Tỷ lệ Sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Sát thương chí mạng tăng +20
 • Sát thương hoàn hảo tăng +20

 

Semeden Red Wing Set

Bao gồm:

 • Mũ (+5-10 sức khoẻ)
 • Áo (+5-10 sức khoẻ)
 • Tay (+5-10 sức khoẻ)
 • Chân (+5-10 sức khoẻ)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Phép thuật tăng +15%
 • 3 món: Tấn công tuyệt chiêu +25
 • 4 món: Nội lực tăng +30

Full set

 • Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng +15%
 • Tỷ lệ Sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Loại bỏ phòng thủ skill của đối phương tăng +5%

 

Warrior Leather Set

 

Bao gồm:

 • Mũ (+5-10 thể lực)
 • Áo (+5-10 thể lực)
 • Quần (+5-10 thể lực)
 • Tay (+5-10 thể lực)
 • Chân (+5-10 thể lực)
 • Morning Star (+5-10 Sức mạnh)
 • Nhẫn băng (+5-10 nhanh nhẹn)

Trang bị lẻ

 • 2 món : Sức mạnh +10
 • 3 món : Tăng Tỷ lệ tấn công +10
 • 4 món : Tăng maximum AG +20
 • 5 món : AG Tăng Rate + 5
 • 6 món : Tăng phòng thủ + 20

Full set

 • Tăng nhanh nhẹn +10
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 5%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 5%
 • Tăng Sức mạnh + 25

 

Hyperion Bronze Set

Bao gồm:

 • Áo (+5-10 thể lực)
 • Quần (+5-10 thể lực)
 • Chân (+5-10 thể lực)

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: nội lực + 15

Full set

 • Tăng nhanh nhẹn + 15
 • Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt chiêu +20
 • Tăng Mana + 30

 

Eplete Scale Set

Bao gồm:

 • Eplete Scale Áo (+5-10 Vit)
 • Eplete Scale Quần (+5-10 Vit)
 • Eplete Scale Mũ (+5-10 Vit)
 • Eplete Plate Shield (+5-10 Vit)
 • Eplete Dây chuyền sét (+5-10 nội lực)

Trang bị lẻ

 • 2 món : Tăng tấn công skill + 15
 • 3 món : Tăng tấn công + 50
 • 4 món : Tăng phép thuật dmg + 5%

Full set

 • Maximum HP +50
 • Tăng maximum AG +30
 • Tăng Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +10%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +10

 

Garuda Brass Set

Bao gồm:

 • Garuda Brass Áo (+5-10 Vit)
 • Garuda Brass Quần (+5-10 Vit)
 • Garuda Brass Tay (+5-10 Vit)
 • Garuda Brass Chân (+5-10 Vit)
 • Garuda Dây chuyền lửa (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

 • 2 món : Tăng max stamine + 30
 • 3 món : Tỷ lệ x2 sát thương + 5%
 • 4 món : nội lực + 15

Full set

 • Maximum HP +50
 • Tăng tỷ lệ sát thương tuyệt chiêu + 25
 • Tăng phép thuật Damage + 15%

 

Kantata Plate Set

Bao gồm:

 • Kantata Plate Áo (+5-10 Vit)
 • Kantata Plate Tay (+5-10 Vit)
 • Kantata Plate Chân (+5-10 Vit)
 • Kantata Nhẫn of Poison (+5-10 Vit)
 • Kantata Nhẫn of Wind (+5-10 Agi)

Trang bị lẻ

 • 2 món : nội lực + 15
 • 3 món : thể lực + 30
 • 4 món : Tăng phép thuật + 10%

Full set

 • Sức mạnh +15
 • Tăng skill damage + 25
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 10%
 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 20

 

Apollo Pad Set

Bao gồm:

 • Apollo Pad Áo (+5-10 Vit)
 • Apollo Pad Quần (+5-10 Vit)
 • Apollo Pad Mũ (+5-10 Vit)
 • Apollo Pad Tay (+5-10 Vit)
 • Apollo Skull Gậy (+5-10 Str )
 • Apollo Dây chuyền băng (+5-10 Str)
 • Apollo Nhẫn phép thuật

Trang bị lẻ

 • 2 món : Nội lực + 10
 • 3 món : Tăng phép thuật + 5%
 • 4 món : Tăng attack. skill + 10
 • 5 món : Maximum mana + 30
 • 6 món : Maximum life + 30
 • 7 Set option : Tăng max. AG + 20

Full set

 • Tăng critical damage + 10
 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 10
 • Nội lực + 30

 

Evis Bone Set

Bao gồm:

 •  Evis Bone Áo (+5-10 Vit)
 • Evis Bone Quần (+5-10 Vit)
 • Evis Bone Chân (+5-10 Vit)
 • Evis Dây chuyền gió

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : Tăng attacking skill + 15
 • 3 món : Tăng stamina + 20
 • 4 món : Tăng phép thuật damage + 10

Full set

 • Tỷ lệ x2 sát thương 5%
 • Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo +50
 • Tăng AG regen rate +5

 

Hera Sphinx Set

Bao gồm:

 • Hera Sphinx Áo (+5-10 Vit)
 • Hera Sphinx Quần (+5-10 Vit)
 • Hera Sphinx Chân (+5-10 Vit)
 • Hera Sphinx Gloves (+5-10 Vit)
 • Hera Sphinx Mũ (+5-10 Vit)
 • Hera Skull Shield (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

 • 2 món : Sức mạnh + 15
 • 3 món : Tăng phép thuật dmg + 10%
 • 4 món : Tăng defensive skill when equipped with shield + 5%
 • 5 món : nội lực + 15
 • 6 món : Tăng Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 50

Full set

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 10%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 10%
 • Tăng maximum life + 50
 • Tăng maximum mana + 50

 

Anubis Legendary Set

Bao gồm:

 • Anubis Legendary Mũ (+5-10 Vit)
 • Anubis Legendary Áo (+5-10 Vit)
 • Anubis Legendary Gloves (+5-10 Vit)
 • Anubis Nhẫn lửa (+5-10 nội lực)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : Double sát thương + 10%
 • 3 món : Tăng Max mana + 50
 • 4 món : Tăng. phép thuật dmg + 10%

Full set

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
 • Tăng critical damage + 20
 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 20

 

Ceto Vine Set

Bao gồm:

 • Ceto Mũ (+5-10 Vit)
 • Ceto Quần (+5-10 Vit)
 • Ceto Gloves (+5-10 Vit)
 • Ceto Chân (+5-10 Vit)
 • Ceto Rapier (+5-10 Str)
 • Ceto Nhẫn đất (+5-10 Str)

Trang bị lẻ

 • 2 món : nhanh nhẹn + 10
 • 3 món : Tăng Max HP + 50
 • 4 món : Tăng Def skill + 20
 • 5 món : Tăng defensive skill while using shields + 5%
 • 6 món : Tăng nội lực + 10

Full set

 • Tăngs Max HP + 50
 • Tăng Sức mạnh + 20

 

Gaia Silk Set

Bao gồm:

 • Gaia Silk Mũ (+5-10 Vit)
 • Gaia Silk Áo (+5-10 Vit)
 • Gaia Silk Quần (+5-10 Vit)
 • Gaia Silk Tay (+5-10 Vit)
 • Gaia Golden CrossCung (+5-10 Agi)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : Tăng attacking skill + 10
 • 3 món : Tăng max mana + 25
 • 4 món : Power + 10
 • 5 món : Double sát thương + 5%

Full set

 • nhanh nhẹn + 30
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 10%
 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 10

 

Odin Wind Set

Bao gồm:

 • Odin Wind Mũ (+5-10 Vit)
 • Odin Wind Áo (+5-10 Vit)
 • Odin Wind Quần (+5-10 Vit)
 • Odin Wind Tay (+5-10 Vit)
 • Odin Wind Chân (+5-10 Vit)

Trang bị lẻ

 • 2 món : nội lực + 15
 • 3 món : Tăng max life + 50
 • 4 món : Tăng Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 50
 • 5 món : nhanh nhẹn + 30

Full set

 • Tăng maximum mana + 50
 • Ignore enemy’s defensive skill + 5%
 • Tăng maximum AG + 50

 

Argo Spirit Set

Bao gồm:

 • Argo Spirit Áo (+5-10 Vit)
 • Argo Spirit Quần (+5-10 Vit)
 • Argo Spirit Tay (+5-10 Vit)

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : nhanh nhẹn + 30
 • 3 món : Power + 30

Full set

 • Tăng attacking skill + 25
 • Tỷ lệ x2 sát thương + 5%

 

Gywen Guardian Set

Bao gồm: 

 • Gywen Guardian Áo (+5-10 Vit)
 • Gywen Guardian Tay (+5-10 Vit)
 • Gywen Guardian Chân (+5-10 Vit)
 • Gywen Silver Cung (+5-10 Agi)
 • Gywen Dây chuyền kỹ năng

Trang bị lẻ

 • 2 món : x2 sát thương + 10%
 • 3 món : nhanh nhẹn + 30
 • 4 món : Incr min attacking skill + 20
 • 5 món : Incr max attacking skill + 20

Full set

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
 • Tăng critical damage + 20
 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 20

 

Gaion Storm Crow Set

Bao gồm:

 • Gaion Storm Crow Áo (+5-10 Vit)
 • Gaion Storm Crow Quần (+5-10 Vit)
 • Gaion Storm Crow Chân (+5-10 Vit)
 • Gaion Dây chuyền nước (+5-10 Vit)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : Loại bỏ phòng thủ skill đối phương + 5%
 • 3 món : x2 damage rate + 15%
 • 4 món : Inc. attacking skill + 15

Full set

 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
 • Tăng Sát thương hoàn hảo + 30
 • Tăng phép thuật + 20%
 • Tăng Sức mạnh + 30

 

Hyon Dragon Set

Bao gồm:

 • Tay rồng đỏ
 • Chân rồng đỏ
 • Mũ rồng đỏ
 • Kiếm điện

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : Tăng phòng thủ +25
 • 3 món : Tỷ lệ x2 sát thương + 10%
 • 4 món : Tăng tấn công tuyệt chiêu +20

Full set

 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Sát thương chí mạng +20
 • Sát thương hoàn hảo +20

 

Berserker Scale Set

Bao gồm:

 • Chân Trâu xanh
 • Quần Trâu xanh
 • Áo Trâu xanh
 • Tay Trâu xanh
 • Mũ Trâu xanh

Trang bị lẻ

 • 2 món : Max damage +10
 • 3 món : Max damage +20
 • 4 món : Max damage +30
 • 5 món : Max damage +40

Full set

 • Tấn công tuyệt chiêu +40
 • Sức mạnh tăng +40

 

Rave Plate set

Bao gồm:

 • Mũ Plate
 • Quần Plate
 • Áo Plate

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món : Tấn công tăng +20
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +10%

Full set

 • Trang bị vũ khí 2 tay tấn công tăng +30%
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

 

 

Sylion Bone set

Bao gồm:

 • Tay Xương
 • Chân Xương
 • Áo Xương
 • Mũ Xương

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tỷ lệ sát thương chí mạng +5%
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%
 • 4 món: Phòng thủ tăng +20

Full set

 • Sức mạnh +50
 • Nhanh nhẹn +50
 • Thể lực +50
 • Nội lực +50

 

Vega Sacred Fire set

Bao gồm:

 • Mũ Địa Long
 • Áo Địa Long
 • Quần Địa long
 • Vuốt Địa Long

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tỷ lệ tấn công tăng +50
 • 3 món: Thể lực tăng +50
 • 4 món: Max damage +30

Full set

 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Tỷ lệ x2 sát thương tăng +5%
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +5%

 

Chamer Sacred Fire set

Bao gồm:

 • Chân Địa long
 • Áo Địa Long
 • Quần Địa long
 • Vuốt Địa Long

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Phòng thủ tăng +50
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương +5%
 • 4 món: Tấn công tăng +30

Full set

 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng +15%
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +30
 • Sát thương hoàn hảo tăng +20

 

 

Mahes Black Dragon set

Bao gồm:

 • Quần Rồng đen
 • Khiên đồng

 

 

 

Trang bị lẻ

 • Không

Full set

 • Max Hp +100
 • Tỷ lệ loại bỏ phòng thủ đối phương +6%
 • Tăng phòng thủ khi trang bị khiên +17%

 

Bes Eclipse set

Bao gồm:

 • Quần Ánh trăng
 • Gậy Huỷ diệt

 

 

 

Trang bị lẻ

 • Không

Full set

 • Nội lực tăng +200
 • Tấn công phép tăng +9%
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +80

 

Khons Dark Steel set

Bao gồm:

 • Tay
 • Chân

 

 

 

Trang bị lẻ

 • Không

Full set

 • Max Hp tăng +200
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 3%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng + 3%

 

Horus set

Bao gồm:

 • Vuốt Bạch hổ
 • Dây chuyền kỹ năng

 

 

Trang bị lẻ

 • Không

Full set

 • Min. Damage +80
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +60
 • Tỷ lệ x2 sát thương + 4%

 

Bragi  DarkPhoenix set

Bao gồm:

 • Quần
 • Chân
 • Mũ
 • Dark Breaker (Thiên Ma Kiếm)

 

 

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Sức mạnh tăng +10
 • 3 món: Sức mạnh tăng +20
 • 4 món: Sức mạnh tăng +30
 • 5 món: Max Hp tăng +50

Full set

 • Min damage tăng +30
 • Tấn công tăng khi dùng kiếm 2 tay + 6%
 • Tỷ lệ x2 sát thương + 3%
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +50

 

 

Alvis Grand Soul set

Bao gồm:

 • Áo
 • Chân
 • Quần
 • Gậy Phượng
 • Dây chuyền nước

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 1%
 • 3 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 2%
 • 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 3%
 • 5 món: Nội lực tăng +10

Full set

 • Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 8%
 • Tỷ lệ Sát thương chí mạng + 8%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
 • Loại bỏ phòng thủ đối phương + 1%

 

Frigg Holy spirit set

Bao gồm:

 • Quần
 • Chân
 • Dây chuyền gió
 • Cung Thánh nữ (Celestial Bow)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Min damage tăng +40
 • 3 món: Max damage tăng +40
 • 4 món. Min damage tăng +50
 • 5 món: Max damage tăng +50

Full set

 • Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng + 7%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 7%
 • Max Hp tăng +50
 • Phòng thủ tăng +20

 

Tyr Thunder set

Bao gồm:

 • Tay
 • Quần
 • Chân
 • Kiến quét (Rune blade)
 • Dây chuyền sét

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Sức mạnh tăng +20
 • 3 món: Nhanh nhẹn tăng +20
 • 4 món: Thể lực tăng +20
 • 5 món: Nội lực tăng +20

Full set

 • Tỷ lệ x2 sát thương + 1%
 • Tấn công phép tăng + 1%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 12%
 • Tăng tấn công khi dùng kiếm + 6%

 

Surt Glorious set

Bao gồm:

 • Áo
 • Mũ
 • Chân
 • Tay
 • Quyền trượng Đại Vương (Lord Scepter)

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Phòng thủ tăng khi dùng khiên +2%
 • 3 món: Phòng thủ tăng +20
 • 4 món: Sức mạnh tăng +30
 • 5 món: Max Hp tăng +70

Full set

 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +40
 • Tỷ lệ tấn công chí mạng tăng +11%
 • Sát thương chí mạng tăng +80
 • Nội lực tăng +60

 

Elune Demonic set

Bao gồm:

 • Quần
 • Tay
 • Gậy
 • Nhẫn băng

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
 • 3 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 9%
 • 4 món: Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 10%
 • 5 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 12%

Full set

 • Phòng thủ tăng +40
 • Tấn công tuyệt chiêu tăng +80
 • Max Mana +200
 • Tấn công phép tăng + 13%

 

 

Magni Piercing Grove set

Bao gồm:

 • Áo
 • Mũ
 • Chân
 • Vuốt Bạch long
 • Nhẫn gió

Trang bị lẻ

 • 2 món: Max damage tăng +5
 • 3 món: Max damage tăng +10
 • 4 món: Max damage tăng +15
 • 5 món: Max Hp tăng +100

Full set

 • Phòng thủ tăng +50
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 8%
 • Sát thương hoàn hảo tăng +10
 • Tấn công tăng +60

 

Anas Hirat set

Bao gồm:

 • Áo
 • Mũ
 • Quần
 • Khiên Vis

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +20
 • 3 món: Phòng thủ tăng +40
 • 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 10%

Full set

 • Tấn công tăng +20
 • Sát thương chí mạng tăng Rate + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
 • Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 5%

 

Akhir Hirat set

Bao gồm:

 • Tay
 • Chân
 • Quần
 • Nhẫn băng

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +30
 • 3 món: Tấn công tăng +30
 • 4 món: Sát thương hoàn hảo tăng +20

Full set

 • Sát thương chí mạng tăng +20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 15%
 • Loại bỏ phòng thủ đối phương + 5%

 

Camill Sate set

Bao gồm:

 • Áo
 • Mũ
 • Quần
 • Khiên pen

 

Trang bị lẻ

 • 2 món:  Min damage tăng +30
 • 3 món: Max damage tăng +50
 • 4 món: Tỷ lệ x2 sát thương + 10%

Full set

 • Tấn công tăng +20
 • Tỷ lệ Sát thương chí mạng tăng + 15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng + 15%
 • Phòng thủ tăng khi dùng khiên + 5%

 

Cathy Sate set

Bao gồm:

 • Tay
 • Quần
 • Chân
 • Nhẫn độc

 

Trang bị lẻ

 • 2 món: Tấn công tuyệt chiêu tăng +30
 • 3 món: Nhanh nhẹn tăng +30
 • 4 món: Sát thương hoàn hảo tăng +20

Full set

 • Tấn công chí mạng +20
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng +15%
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +15%
 • Loại bỏ phòng thủ đối phương +5%
Comments
Loading...