Bảo trì ngày 02/7/2022

Bảo trì ngày 02/7/2022 1. Thời gian: Từ 04h00 - 05h15 2.Nội dung: Reset bảng master 3 4 toàn bộ sv. Bổ sung ở map Bar Arena: Tăng số lượng quái các bãi, bảng thông tin kinh nghiệm khi bật auto. Thả quái ở…

Đấu trường tự do – PvP all class

𝑷𝒗𝑷 𝒆𝒗𝒆𝒏𝒕 * Đấu trường tự do tháng 7, nơi thể hiện thực lực bản thân sau bao ngày cày cuốc! 1. Thời gian: Đăng ký: Từ 01 - 03/7/2022 Diễn ra: Từ 04 - 09/7/2022 2. Chốt đồ: - Không giới hạn đồ đạc khi tham gia (có gì chơi đó) -…

Đấu trường Hồi Ức – PvP all Class

Đấu trường Hồi Ức - PvP all Class Với mục đích ôn lại những kỷ niệm về MU Online ngày sơ khai, đồng thời tạo cơ hội cho những người mới giao lưu cùng anh em cũ. DAMMEMU giới thiệu giải đấu Hồi Ức tại đấu trường Vulcanus 1. Thời gian…

Chuỗi sự kiện chào mừng 30/4 – 01/5

Ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn…

Bảo trì ngày 26/3/2022

Bảo trì server ngày 26/3/2022 Thời gian: 04h00 - 05h30 ngày 26/3/2022 1. Nội dung: + Mở bán BoL (+50% kinh nghiệm) tại shop Lorencia đến lần bảo trì tiếp theo. + Sửa lỗi hệ thống Danh hiệu tại map Sự kiện và Công thành chiến. +…