Công Thành Chiến liên server ngày 25/06/2023

Công thành chiến Liên server Thời gian: 20ʰ30 - 21ʰ30 ngày 25/06/2023 - Dữ liệu được lấy lúc 0ʰ00 ngày 25/06 - Máy chủ x100 Chủ Guild gửi danh sách tham gia, số lượng không quá 40 nhân vật. Toàn máy chủ nhận thêm 5 Radiance +8, 5 nhẫn…

Bảo trì ngày 12/5/2023

Bảo trì ngày 12/5/2023 Thời gian: 14ʰ00 - 16ʰ00 Nội dung: 1. Máy chủ x100 - Đua top Reset 150. Phần thưởng bao gồm: Sói Hoàng Kim, Cổ vật tự chọn, Radiance tự chọn 7 7 7. - Thứ tự ưu tiên chọn thưởng: Top 1 2 3. - 10 người…

Bảo trì ngày 14/4

Bảo trì ngày 14/4/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 Nội dung: 1. Battle Core liên máy chủ - Diễn ra ngày 16, 17, 18. - Phần thưởng chiến thắng: Sói Hoàng Kim (Chi tiết sẽ có thông báo sau) 2. Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ: - Tăng sức mạnh…