Bạn chọn MU Online Reset hay Non-reset?

Sẽ ra sao nếu tất cả mọi người đều chung một sở thích...đều yêu màu hường và ghét sự giả dối? Thôi bỏ đi, làm gì có. Đúng không?! Sở thích của con người là một thứ gì đó thật khó lý giải. Nó giúp…