PvP all class server x10

Giải PVP all class server x10: Mỗi người tối đa đăng ký 3 nhân vật. Không sử dụng ring pend đặc biệt, đồ khác tự do. Thời gian đăng ký từ 23/2 đến 25/2. Thời gian diễn ra từ 26/2 đến hết 28/2. Giải nhất: 15k…

Quy định về đổi thông tin tài khoản

Từ ngày 08 đến hết ngày 10/02. Đổi địa chỉ email miễn phí cho tất cả các tài khoản. Sau thời gian này mọi người vui lòng dùng chức năng đổi thông tin ở web. Đối với các tài khoản dùng mail ảo vui lòng liên hệ…