Chuyên mục

Hướng Dẫn

Bảo trì đột xuất ngày 28/10/2022

Bảo trì đột xuất ngày 28/10/2022 (Thứ 6) + Bản cập nhật cuối cùng của Season 17 + Yêu cầu cập nhật game trước khi vào (Bảo trì định kỳ thứ 7 sẽ được bỏ qua) Thời gian: 0h00 - 05h15 - Giới thiệu sự kiện Lãnh địa Devias: + Trong giai đoạn thử nghiệm sẽ mở sự kiện vào lúc 21h10. Phiên chính thức sẽ tối ưu thời gian sau. + Tóm tắt sự kiện: Khi…
Đọc thêm...