Chuyên mục

Hướng Dẫn

Những thay đổi của Hệ thống thuộc tính trong Mu Online Season 16.2

1. Cải tiến hệ thống thuộc tính Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi Điểm cộng bảng C Những điểm cộng thêm của bảng C từ các loại trang bị, master 3 không được áp dụng cho hệ thống thuộc tính. Toàn bộ điểm cộng bảng C đều ảnh hưởng đến các chỉ số thuộc tính của nhân vật. Không phân biệt điểm cộng thêm từ áo quần, master...…
Đọc thêm...