Mysterious Stone (Đá Huyền Bí) và Bonus

Mysterious Stone (Đá Huyền Bí) và Bonus trong MU Online season 13.2

1. Tổng quan

Mysterious Stone. Tạm dịch: Đá Huyền Bí trong MU Online là một item mới xuất hiện. Đây là một loại ngọc (jewel) dùng để nâng cấp các tính năng cho đồ Ruud (cả vũ khí và trang bị)

Cho phép bán, giao dịch và cất vào kho.

 

2. Các tính năng (opt) khi dùng Mysterious stone

Dùng cho trang bị:

  • Tất cả chỉ số +7
  • Tất cả chỉ số tăng +15
  • Tất cả chỉ số tăng +7 + Luck
  • Tất cả chỉ số tăng +15 + Luck

Dùng cho vũ khí:

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10% và random các opt: Tốc độ đánh +7, phục hồi mana/8, phục hồi Hp/8, luck, tấn công tăng xx, tấn công tăng 1,5/level.

Khi dùng Mysterious stone có thể làm tăng hoặc giảm chỉ số hiện tại: ví dụ đang 3 opt nhảy về 2…

 

3. Bonus khi dùng Masterious stone

Các món đồ ruud sẽ có cơ hội nhận được bonus khi:

  • Sử dụng Mysterious stone
  • Được mua từ NPC Priest James
  • Giải phong ấn đồ ruud 1
  • Nâng cấp đồ ruud (ruud 1 lên 2, lên 3…)

Các tính năng:

  • Bonus cho trang bị: Sát thương giảm +25, +50, +75.
  • Bonus cho vũ khí: Tất cả chỉ số tăng +10, +25, +40.

Lưu ý:

Không thể dùng Mysterious stone cho trang bị/vũ khí đã max opt (và max bonus opt).

Ví dụ: Trang bị đã có Bonus giảm sát thương +70, Trang bị đã có “Tất cả chỉ số +15 + luck

 

Comments
Loading...