Cách xoay wing bound MU Online season 13

Bài viết giới thiệu về cách xoay wing bound hoàn toàn mới. Vừa được cập nhật trong Mu Online season 13.

1. Giới thiệu về Wing Bound MU Online season 13

Wing Bound: Wing bị giới hạn. Xuất hiện tại season 13. Tất cả các loại wing 2 và wing 3 khi được chế tạo bằng công thức trong bài này được gọi là Wing bound

 

  • Chỉ có thể nâng cấp, Không giao dịch, không làm nguyên liệu chế tạo đồ khác.
  • Cấp độ sử dụng: 150 level (mới cập nhật)
  • Các tính năng tương tự wing thông thường.

 

 

2. Nguyên liệu xoay Wing bound

Đầu tiên cần làm quen với 2 khái niệm mới:

Magic Bubble: Giọt nước phép

Làm đầy bình bằng các giọt nước phép
  • Loch magic Bubble: Drop từ quái level 75-100
  • Condor Magic Bubble: Drop từ quái level 95-200

 

 

[Bound] Wing Magic solution: Lọ nước phép. Mua tại NPC Priest James (Elbeland) bằng tiền Ruud. Dùng để chứa Magic Bubble (Nước phép)

Magic solution
Bình nước phép
  • 2nd [Bound] Wing Magic solution: Chứa Loch Magic Bubble. Để xoay wing bound cấp 2
  • 3rd [Bound] Wing Magic solution: Chứa Condor Magic Bubble. Để xoay wing bound cấp 3
Lọ nước phép mua tại NPC

3. Cách xoay wing bound MU Online season 13

Sau khi có đủ các nguyên liệu. Tới gặp Noria gặp Chaos Goblin để tiến hành xoay Wing

Chọn dòng đầu tiên: Regular Combination

Chọn Regular Combination

Cho nguyên liệu vào máy Chaos

Cho nguyên liệu vào máy Chaos

Lưu ý:

  • Tỷ lệ thành công: 100%
  • Wing mới sẽ theo đúng class đang xoay

Wing Bound thực ra chỉ là một giải pháp tạm thời cho các Newbie gia nhập game. Bởi vì không thể giao dịch (coi như khoá cứng vào nhân vật) nên ngoài giá trị sử dụng thì các giá trị giao dịch hầu như không có.

Các bạn chơi season 13 nên trang bị 1 chiếc wing 4 để có thể sánh vai với các anh hùng hào kiệt nhé!

Xem thêm về Wing 4 tại đây: Wing 4 MU Online  có mạnh không?

 

 

Comments
Loading...