Hướng dẫn Master 4 MU Online season 13

1. Giới thiệu về Master 4 MU Online Các nhân vật sau khi hoàn thành nhiệm vụ 4 sẽ có thể sử dụng bảng kỹ năng tăng cường (Enhanced skill Tree) Bảng kỹ năng tăng cường có thể được mở bằng cách nhấn tổ hợp…