Top Danh Hiệu 1 tháng 11/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 1 THÁNG 11/2021 Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU STT DANH HIỆU Tên Nhân Vật 1 TOP SERVER Chờ tới lần đua top tiếp theo 2 MINH CHỦ…

Khuyến mãi 30% giá trị nạp

Mừng phiên bản mới - Season 16.2 và sự kiện Moss tháng 11. Để lan toả niềm vui đến toàn lục địa Từ ngày 07 đến 12 tháng 11/2021. Khi nạp wcoin bạn sẽ nhận được thêm 30% giá trị. Áp dụng với mọi mốc nạp. Không cộng dồn với các mốc…

Danh mục Moss tháng 11/2021

Moss là một trò hên xui khá thú vị trong server ĐamMê, tại đây người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trị cao với nguyên liệu đầu vào dễ kiếm như Zen, Bless... Xem thêm hướng dẫn xoay Moss: Hướng dẫn chơi (xoay) Moss ⋆ Đam Mê MU…

Top Danh Hiệu tuần 4 tháng 10/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 4 THÁNG 10/2021 Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU STT DANH HIỆU Tên Nhân Vật 1 TOP SERVER Chờ tới lần đua top tiếp theo 2 MINH CHỦ…

Khuyên tai cấp 4 MU Online season 16.2

1. Giới thiệu Thông tin cơ bản về Khuyên tai - khuyên tai cấp 1 trong MU Online Khuyên tai cấp 2 Khuyên tai cấp 3 - Earrings of the Blood - Xuất hiện trong MU Online season 16.2 (16 part 2) - Là sự kế thừa nâng cấp từ Khuyên tai…