Khai mở máy chủ Reset x100

Máy chủ Reset x100 đã sẵn sàng lên sóng ngày 06/01/2023. 12h00 - Đóng server test. Xoá dữ liệu nhân vật. 17h00 - người chơi có thể đăng nhập tạo nhân vật. 19h00 - quái vật sẽ được thả. Thực sự, chúng tôi chưa…

Thông tin Test giai đoạn 2

Thông báo phiên test giai đoạn 2: + Tạo nhân vật hoặc Reset nhân vật sẽ mặc định nhận được 64k điểm cộng. + Làm nhiệm vụ bằng lệnh: /nhiemvu + Tẩy điểm: /giamstr xxx, /giamagi xxx...phí mỗi lần 100tr zen. + Toàn bộ nguyên liệu cần thiết…

MU Online trong suy nghĩ của chúng tôi!

?Có lẽ trong một thời gian dài, người chơi đã quen với các mô hình trò chơi lặp lại nhàm chán của MU online kiểu: "Game phải có item mới, thú cưỡi, đồ custom, đã chơi là phải nạp, lấy quà, lên đồ, PK, khi ít người chơi thì chán…

Bảo trì đột xuất ngày 28/10/2022

Bảo trì đột xuất ngày 28/10/2022 (Thứ 6) + Bản cập nhật cuối cùng của Season 17 + Yêu cầu cập nhật game trước khi vào (Bảo trì định kỳ thứ 7 sẽ được bỏ qua) Thời gian: 0h00 - 05h15 - Giới thiệu sự kiện Lãnh địa Devias: + Trong giai…