Hướng dẫn xoay cánh – Wings và lông vũ trong MU Online season 13, 14, 15, 16

Webzen rất biết cách  phát triển gameplay. Và một trong số đó là sự ‘cải lùi’ trong công thức xoay đồ tại máy Chaos Goblin.

Cụ thể, những vật phẩm Exl trước đây thường được cho vào để tăng tỷ lệ xoay đồ, giờ đây sẽ phải mất thêm 1 công đoạn là xoay nguyên liệu tăng tỷ lệ, rồi dùng nguyên liệu tỷ lệ đó để tăng tỷ lệ xoay trong máy Chaos.

Từ đó cách xoay wings, xoay Lông vũ và soi tinh trong MU Online cũng có một số thay đổi

Cụ thể, sẽ có 3 loại đá nguyên liệu sau:

Lower Magic Stone – Đá Lục

 • Xoay từ item thường, yêu cầu cấp độ +6 trở lên, + 4 opt life trở lên.
 • Cấp độ và opt life của đồ càng cao thì số lượng đá xoay ra cũng nhiều hơn.

Medium Magic Stone – Đá Lam

 • Xoay từ item Exl, yêu cầu cấp độ +7 trở lên, +4 opt life trở lên.
 • Đồ exl cấp cao như đồ lv400, 600…ra nhiều đá hơn
 • Cấp độ và opt life của đồ càng cao thì số lượng đá xoay ra cũng nhiều hơn.

Higher Magic Stone – Đá Đỏ

 • Xoay từ đồ thần, yêu cầu cấp độ +7 trở lên, +4 opt life trở lên.
 • Đồ thần cấp cao như Rồng đỏ, Rồng xanh…ra nhiều đá hơn.
 • Cấp độ và opt life của đồ càng cao thì số lượng đá xoay ra cũng nhiều hơn.

Khi có đủ nguyên liệu cần thiết. Tới gặp Chaos Goblin và chọn dòng thứ 2 – Magic Stone Combination để tiến hành chế tạo các loại đá.

 

 

Sử dụng trong Xoay cánh Wings trong MU Online season 13 14 15 16…

Vật Phẩm Chế TạoTỷ lệ tối đaNguyên Liệu
Cánh cấp 290%
 • Cánh cấp 1
 • Lông vũ 2 – Blue feather
 • Ngọc Chaos x1
 • Medium Magic Stone – Đá Lam

 

Lông vũ 3 – Condor feather60%
 • Cánh cấp 2 +9/ +4 opt life trở lên
 • Chaos
 • Jewel of Soul (10)
 • Jewel of Creation
 • Higher Magic Stone – Đá Đỏ

 

Cánh cấp 3 –  Wings 340%
 • Condor Feather
 • Condor Flame
 • Jewel of Chaos (30)
 • Jewel of Soul (30)
 • Jewel of Bless (30)
 • Jewel of Creation (30)
 • Medium Magic Stone – Đá Lam
Lông vũ 4 – Garuda feather60%
 • Cánh cấp 3 +13/ 4 opt life hoặc cao hơn
 • Higher Magic Stone – Đá Đỏ
 • Jewel of Chaos (30)
 • Jewel of Soul (30)
 • Jewel of Bless (30)
 • Jewel of Creation (30)
Cánh cấp 4 –  Wings 440%
 • Garuda’s Feather
 • Garuda’s Flame
 • 50 Golden Crests (Golden Sentence)
 • Higher Magic Stone – Đá Đỏ
 • Jewel of Chaos (30)
 • Jewel of Soul (30)
 • Jewel of Bless (30)
 • Jewel of Creation (30)
Sói Tấn Công79%
 • Horn of Fenrir
 • Jewel of Life x 5
 • Jewel of Chaos
 • Vũ khí  Exl bất kỳ (càng cao càng tốt)
 • Magic stone bất kỳ
Sói Phòng Thủ79%
 • Horn of Fenrir
 • Jewel of Life x 5
 • Jewel of Chaos
 • Trang bị phòng thủ Exl bất kỳ (càng cao càng tốt)
 • Magic stone bất kỳ

 

Việc thay đổi nguyên liệu xoay wings có thể là hành động hơi rườm rà. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng là 1 cách để giảm ô chứa các loại nguyên liệu khi xoay cánh, xoay lông vũ trong MU Online.

Comments
Loading...