Bảo trì ngày 24/02/2023

Bảo trì ngày 24/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 1. Thay đổi chung Sửa lỗi Seed Socket "Gia tăng tấn công/phép thuật mỗi 20 cấp độ". Tăng theo đúng hiển thị. Máy chủ x100 sẽ áp dụng ngay sau bảo trì, máy chủ x20 sẽ áp dụng sau…

Bảo trì máy chủ ngày 17/02/2023

Bảo trì ngày 17/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 1. Máy chủ x20: Mở đăng ký PvP tháng 02. Phần thưởng: 5.000 wcoins, thêm 1 dòng 3% vào cánh cấp 4 (tối đa 3 dòng), một món quà biểu trừng theo đúng class (hình nhân vật…

Cập nhật ngày 09/02/2023

Bảo trì ngày 10/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00. Nội dung: 1. Battle Core liên lục địa: - Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày 16, 17, 18/02/2023. - Vòng loại có 3 trận: 21h10, 21h30, 21h50 ngày 16/02. + Hạng 1: 3,000 wcoins + Hạng 2:…

Bảo trì ngày 03/02/2023

Bảo trì ngày 03/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 Nội dung: * Máy chủ x20: Mở thêm giới hạn reset lên 200 (không point) * Máy chủ x100: 1. Mở mốc Master 4, cấp độ 850. - Phần thưởng: Thêm 2 opt tự chọn vào Cánh cấp 3, 200k Ruud,…

Giai đoạn 2 Máy chủ x100

Giai đoạn 2 Máy chủ Reset x100. Các thay đổi được áp dụng từ sau bảo trì ngày 03/02/2023. 1. Tổng kết đua top Bang Hội Thời gian: Đúng 0h00 ngày 01/02, dữ liệu sẽ được tổng kết. 2. Mở BoL 50% (bán tại Lorencia): Thời gian:…

Bảo trì ngày 27/01/2023

Bảo trì ngày 27/01/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 Nội dung: 1. Kết thúc chuỗi sự kiện Xuân Quý Mão Hạn cuối đổi Hoa Mai đến hết 31/01. Quy định về trao đổi đồ: Người chơi chuyển toàn bộ đồ cần đổi vào nhân vật phụ, để riêng với…

Bảo trì ngày 18/01/2023

Bảo trì máy chủ Để tiện cho quá trình nghỉ Tết Nguyên Đán, bảo trì tuần được thực hiện sớm. Thời gian: 14h00 - 16h00 ngày 18/01/2023 Nội dung: Máy chủ x100: Mở cấp độ lên 799. Không đua top, EXP x1 siêu chậm. Tăng EXP cấp độ dưới…