Khuyên tai cấp 4 MU Online season 16.2

1. Giới thiệu

– Earrings of the Blood

– Xuất hiện trong MU Online season 16.2 (16 part 2)

– Là sự kế thừa nâng cấp từ Khuyên tai cấp 3 trong những phiên bản trước.

– Cách thức nâng cấp từ 1~15 tương tự các loại khuyên cấp thấp hơn.

Khuyên tai cấp 4 (trái)

Cấp độ yêu cầu: 800

Khuyên tai cấp 4 (phải)

Cấp độ yêu cầu: 850

 

2. Chế tạo khuyên tai cấp 4 (4th Mastery Earrings)

Nguyên liệu:

 • Khuyên tai cấp 3: +11 trở lên
 • Khuôn Blood: Mua từ Ruud Shop
 • Tiến hành nâng cấp tại Chaos Goblin
Nguyên LiệuTỷ lệ thành côngKết quả
Khuyên cấp 3 +11

Khuôn Blood

1 Chaos

1 Cre

20 Bless

20 Soul

60%Khuyên tai cấp 4 +0 + random opt
Khuyên cấp 3 +1270%
Khuyên cấp 3 +1380%
Khuyên cấp 3 +1490%
Khuyên cấp 3 +15100%

 

Lưu ý:

 • Nếu nâng cấp thất bại, nguyên liệu sẽ biến mất, khuyên tai cấp 3 trở về +0
 • Nếu Khuyên cấp 3 có từ 3 opt trở lên thì khi nâng cấp sẽ nhận được Khuyên tai cấp 4 có ít nhất 2 opt.

3. Tính năng của khuyên tai cấp 4

Các tính năng (opt) sẽ là ngẫu nhiên sau khi nâng cấp từ khuyên tai cấp 3.

Khuyên tai cấp 4 (trái)Khuyên tai cấp 4 (phải)

[Mặc định] 

 • Sức tấn công/ Phép thuật: 198~210
 • Phòng thủ: 168

[Mặc định] 

 • Sức tấn công/ Phép thuật: 238~241
 • Phòng thủ: 226

Ngẫu nhiên 1~3 opt:

 • HP +800
 • Tấn công tuyệt chiêu +23
 • Sức tấn công +74
 • Tấn công hoàn hảo +125
 • Tấn công chí mạng +125

Ngẫu nhiên 1~3 opt:

 • Mana +800
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +7%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng +7%
 • Tự động phục hồi AG +10
 • Tốc độ tấn công +7

Bonus khi mang đủ 2 khuyên tai

 • Tỷ lệ xuyên giáp: +4%
 • Tất cả các chỉ số: +7
 • Sức tấn công: +60
Comments
Loading...