Bông tai cấp 2 – Ancient Earring – MU Online season 14.2

Tiếp nối sự thành công của hệ thống Bông tai. Webzen tiếp tục cho phép người chơi nâng cấp Bông tai lên thành Bông tai cấp 2 – Ancient Earring.

Ancient Earring chính thức được cập nhật trong bản MU Online ss14.2

Xem thêm về Bông tai cấp 1https://dammemu.com/earring-mu-online/

Mô tả

Tên gốc của Bông tai cấp 2 theo tiếng Hàn: 선조의 귀걸이’가 – Bông tai của tổ tiên.

Tạm dịch: Bông tai cổ

Thường dùng: Bông tai cấp 2

Bông tai cấp 2 (Trái)

Level: 700

Bông tai cấp 2 (Phải)

Level: 750

Cách nâng cấp

Chọn nâng cấp Mastery ở Goblin. Cần các nguyên liệu sau:

Nguyên liệu 
Nguyên liệu
Ngọc cần thiết
Tỷ lệ
Kết quả
Bông tai cấp 1 +15
Khuôn cổ xưa
Mua tại cửa hàng đồ Ruud của NPC “James” ở e1.
20 Bless
20 Soul
1 Chaos
1 Creation
100%
Bông tai cổ +0
Bông tai cấp 1 +14
90%
Bông tai cấp 1 +13
80%
Bông tai cấp 1 +12
70%
Bông tai cấp 1 +11
60%

 

Lưu ý:

 • Bông tai cấp 1 là trái thì khi nâng cấp lên sẽ được Bông tai cấp 2 là trái…
 • Bông tai cấp 1 là 3 opt thì sẽ ra Bông tai cấp 2 có ít nhất 2 opt (opt là random)
 • Quá trình kết hợp thất bại: Các nguyên liệu biến mất, Bông tai cấp 1 trở về +0

Tính năng của bông tai cấp 2

Bông tai cấp 2 level 700 (Trái)

Tính năng
Cấp độ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tấn công / Phép thuật 
106 ~ 109
109 ~ 112
112 ~ 115
115 ~ 118
118 ~ 121
121 ~ 124
124 ~ 127
127 ~ 130
130 ~ 133
133 ~ 136
137 ~ 140
142 ~ 145
148 ~ 151
155 ~ 158
163 ~ 166
172 ~ 175
Def thuộc tính
94
97
100
103
106
109
112
115
118
121
125
130
136
143
151
160

 

Bông tai cấp 2 level 750 (Phải)

Tính năng
Cấp độ
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tấn công/ Phép thuật
66 ~ 69
69 ~ 72
72 ~ 75
75 ~ 78
78 ~ 81
81 ~ 84
84 ~ 87
87 ~ 90
90 ~ 93
93 ~ 96
97 ~ 100
102 ~ 105
108 ~ 111
115 ~ 118
123 ~ 126
132 ~ 135
Def thuộc tính
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
67
72
78
85
93
102

 

Một số opt trên Bông tai cấp 2 trong MU Online season 14.2

 

Bông tai cấp 2 (Trái)Bông tai cấp 2 (Phải)

[Mặc định]

 • Tấn công / HP / nguyền rủa tăng: 66 ~ 69
 • Phòng thủ tăng: 36

[Mặc định]

 • Tấn công / HP / nguyền rủa tăng: 106 ~ 109
 • Phòng thủ tăng: 94
 • Max HP tăng: 400
 • Tăng tấn công tuyệt chiêu: 19
 • Tấn công/ Sát thương tăng: 38
 • Sát thương hoàn hảo tăng: 65
 • Sát thương chí mạng tăng: 65
 • Max Mana tăng: 400
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo tăng: 5%
 • Tỷ lệ sát thương chí mạng tăng: 5%
 • Hồi AG tự động tăng: 10
 • Tốc độ tấn công tăng: 7

[Bonus khi mang đủ 2 bông tai] 

 

 • Loại bỏ phòng thủ đối phương tăng: 2%
 • Tất cả chỉ số tăng: 5
Comments
Loading...