Sách thuộc tính trong MU Online – P1 – Tổng quan

Hệ thống thuộc tính – hay sách thuộc tính (element/pentagram) là một khái niệm mới trong MU Online từ season 8 trở đi.

Đặc điểm

 • Được áp dụng trên cả người chơi và quái vật trong game.
 • Có 5 hệ với 5 màu khác nhau: Nước (xanh nước biển); Lửa (đỏ); Gió (xanh lá); Đất (vàng); Bóng tối (đen)
 • Nếu nhân vật/quái vật được trang bị sách thuộc tính thì khi đánh sẽ gây thêm 1 lượng sát thương gọi là dmg thuộc tính (element dmg).
 • Hệ thống thuộc tính cũng có các chỉ số dmg, def, attack rate, def rate… trong “bảng C”
 • Khi dùng sách thuộc tính và skill cùng hệ thì sẽ được cộng thêm skill dmg khi dùng skill đó.
 • Các hệ mang tính chất đối kháng (kỵ nhau). Ví dụ: Lửa kỵ Nước….

sách thuộc tính MU Online
Các tính năng

Các loại sách thuộc tính trong MU Online

Sách thuộc tính được trang bị trên người nhân vật

 • Có nhiều loại sách thuộc tính với các chỉ số dmg/def khác nhau
 • Có thể khảm ngọc vào sách (tương tự hệ thống ngọc socket)
 • Mỗi loại sách có các dòng ẩn, khi đạt được các yêu cầu các dòng ẩn sẽ được kích hoạt
 • Có thể tăng cấp độ sách bằng ngọc bless, soul tới +15 như cá item khác (Không dùng được life)

 

Các loại ngọc thuộc tính trong MU Online

Ngọc thuộc tính (errtel) dùng để khảm vào các slot (khe) trên sách thuộc tính.

Các loại ngọc:

Hình dáng và tên gọi các loại ngọc thuộc tính trong MU Online
 • Ngọc thuộc tính có thể nâng cấp (up rank) tương tự hệ thống socket.
 • Chỉ có thể khảm ngọc vào sách nếu chúng cùng hệ.
 • Khi tháo ngọc thuộc tính ra có thể bị mất (50%).

Xem bài viết đầy đủ về các loại ngọc thuộc tính ở đây: Các loại ngọc thuộc tính trong MU Online

Comments
Loading...