Blue Eye set – Soul weapon- Set ruud 5 và vũ khí MU Online

Xuất hiện: Mu Online season 14

Bao gồm set đồ và vũ khí

 • Soul items đồ thường và excellence: Drop ở map Kubera Mining
 • Set ruud nâng cấp từ set Awakening (Set ruud 4)

=> Xem thêm về set Awakening

 

Đồ ruud 5 – set Blue Eye 

Cách có được:

 • Nâng cấp từ set Awakening (ruud 4)
 • Nguyên liệu nâng cấp: The horn of the cold (Sừng băng giá) -Mua bằng tiền Ruud tại NPC Jame (Elbeland)

Cách thức nâng cấp:

Set ruud 4Nguyên liệu ruudNgọcTỷ lệ thành côngKết quả
Món đồ ruud 4 cần nâng cấp +11 trở lên và opt life +16 trở lênThe horn of the cold

Cụm 30 bless

Cụm 30 soul

1 Chaos

1 Cre

100%Đồ ruud 5 +0, 0 opt life

Luck và chỉ số khác giữ nguyên

 

Ưu điểm: Các chỉ số tấn công/phòng thủ và bonus cao. Nói về độ cold ngầu thì DK có vẻ như là đẹp nhất

Nhược điểm: Khó tìm kiếm phụ kiện đi kèm, drop ở map mới cực mạnh. Level sử dụng là 1000. Lượng ruud để lên set là rất nhiều.

Một số đặc điểm mới: Không giống với các set ruud trước, khi mang đủ set ruud 5 có thêm một số các tính năng sau

 • Tăng máu tối đa
 • Tăng tấn công tuyệt chiêu
 • Tăng sức mạnh
 • Tăng nhanh nhẹn
 • Tăng tất cả các chỉ số

Các tính năng tăng thêm phụ thuộc vào 2 yếu tố

 • Cấp của món đồ: ví dụ +15 sẽ được nhiều điểm hơn +9
 • Chủng tộc: Mỗi chủng tộc sẽ có các đặc điểm riêng

Set ruud 5 DK – Blue eye night set

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

Set ruud 5 DW – Blue Eyewash Set

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

Set ruud 5 Elf – Blue-eyed Elf Set (Agi)

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

 

Set ruud 5 Elf – Blue-eyed Elf Set (ene)

Blas Enhanced +65

Tăng phòng thủ +270

Tăng máu tối đa +550

Tất cả các chỉ số tăng +?

Phòng thủ cơ bản tăng +?

Tăng máu tối đa +?

 

Set ruud 5 MG –  Blue Eye Magic Set (str)

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

Set ruud 5 MG –  Blue Eye Magic Set (ene)

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

 

Set ruud 5 DL – Blue Eye Load Set

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

Set ruud 5 Sum – Blue Eye Summoner Set

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

 

Set ruud 5 RF – Blue Eye Fighter Set

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

 

Set ruud 5 GL – Blue-eyed Lancer Set

Tăng sát thương chí mạng

Tăng sát thương hoàn hảo

Loại bỏ phòng thủ đối phương + 9%

Tăng tất cả các chỉ số

Tăng phòng thủ cơ bản

Tỷ lệ sát thương chí mạng + 20%

Tỷ lệ sát thương hoàn hảo + 20%

Tỷ lệ x3 sát thương + 4%

Tăng máu tối đa

 

 

Vũ khí ruud 4 – Vũ khí Linh Hồn


Cách có được:

 

 • Nâng cấp từ vũ khí Holy angel (ruud 3)
 • Nguyên liệu nâng cấp: Soul Moru (Linh hồn Moru) -Mua bằng tiền Ruud tại NPC Jame (Elbeland)

Cách thức nâng cấp:

Vũ khí ruud 3Nguyên liệu ruudNgọcTỷ lệ thành côngKết quả
Vũ khí ruud 3 cần nâng cấp +11 trở lên và opt life +16 trở lêên

Soul Moru

Cụm 30 bless

Cụm 30 soul

1 Chaos

1 Cre

100%Vũ khí ruud 4 +0, 0 opt life

Luck và chỉ số khác giữ nguyên

 

Ưu điểm: Các chỉ số tấn công và bonus cao. Nhìn khủng vl 😀

Nhược điểm: Level sử dụng là 900. Lượng ruud để lên set là rất nhiều. Yêu cầu các chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn cao

Các tính năng của vũ khí ruud 4

 

DKTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
DWTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
ElfTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57

 

ElfTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
MGTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
DLTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
SumTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
RFTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
GLTính năng
 • Tỷ lệ sát thương hoàn hảo +10%
 • Tốc độ tấn công +7
 • Phục hồi mana (max mana/8) sau khi giết quái vật
 • Phục hồi Hp (max Hp/8) sau khi giết quái vật
 • Lực tấn công tăng 2 mỗi 20 level
 • Lực tấn công tăng 57
Comments
Loading...