Awakening items – đồ Thánh Thức Tỉnh – set ruud 4 MU Online

Awakening items – đồ Thánh Thức Tỉnh

Giới Thiệu

Xuất hiện: Season 12.

Bao gồm set đồ và vũ khí.

  •  Awakening Đồ excellence: Drop ở Swamp of Darkness (lv 800)
  • Vũ khí mua ở Shop NPC James [32.239] at Elbeland

Đồ ruud 4 – Set Awakening (set AWA) – set Thần thức tỉnh

Cách có đươc:

  • Nâng cấp từ set ruud 3 (Set HA)
  • Nguyên liệu nâng cấp mua tại  Shop NPC James [32.239] at Elbeland

Cách thức nâng cấp:

Công thức chế tạo set ruud 4 (SetAWA)
Set ruud 3 (SetAHA)Nguyên liệu ruudNgọcTỉ lệ thành côngHợp thành
Đồ HA + 11/op16

 

Awakening Soul

Cụm 30 Bless
Cụm 30 Soul
1 viên Chaos
1 viên Creation
100%Level +0/Option 0
4th Mastery Armor
[Luck / All Stat Option changed]

*Nguyên liệu liệu cho vào sẽ cho kết quả tương đương VD: tay ruud 1 DW kết xoay sẽ ra tay ruud 2 DW

Ưu điểm: Thông số vượt trội, khi set + càng cao 1 số thông số cũng tăng theo. Các class sử dụng set ruud 4 sẽ cực kì mạnh. Set của MG – ELF đẹp cực kì các bạn.

Nhược điểm: Khó kiếm phụ kiện đi kèm, lv 800 mới được sử được, yêu cầu ruud cực kì nhiều.

Awakening items DarkNight – Ruud 4 DK

Awakening Soul Knight Set
Cấp độ 800
Hình ảnhMũÁoQuầnChân
Sức Mạnh781933844739
Nhanh Nhẹn240287256224
Phòng Thủ219242232218
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +40
Increase Strength +100
DIncrease Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening items DW-đồ Ruud 4 DW

Awakening Soul Wizard Set
Cấp độ 900
Hình ẢnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh240261251193
Nhanh Nhẹn93989377
Phòng Thủ199208204194
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +55
Increase Energy +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery Magic
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening items ELF-đồ ruud 4 ELF

 

Awakening Soul Elf Set
Cấp độ 900
Hình ÁnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh198224209182
Nhanh Nhẹn413476440377
Phòng Thủ214221216205
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +45
Increase Agility +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Skill DMG +45
Increase Agility +100 Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%
Awakening Soul Elf Set ( Buff )
Cấp độ 900
Hình ẢnhMũÁoQuầnTay
Sức mạnh83938883
Nhanh Nhẹn161167161151
Năng Lượng1063109810701056
Phòng Thủ137145137127
Tính năng set
2 mon3 món4 món
Increase Energy +120
DEF Increase Enhancement +43%
DMG Increase Enhancement +43%
Increase DEF +35 When a Shield Is Equipped
Bless Enhancement +50
Increase DEF +220
Increase Max HP +480
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF

 

Awakening items Summoner-đồ ruud 4 Sum

Awakening Soul Summoner Set
Cấp độ  900
Hình ẢnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh198219209151
Nhanh Nhẹn77888346
Phòng Thủ201213204192
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +55
Increase Energy +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery Magic
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening items Magic-đồ Ruud 4 MG

Awakening Soul Magic Set (Strengs)
Cấp độ 900
Hình ảnhÁoQuầnTayChân
Sức Mạnh770734623671
Nhanh Nhẹn324314266282
Phòng thủ241217211216
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +40
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening Soul Magic Set (ENE)
Level Requirement for Equipment – Level 900 or higher
Hình ẢnhÁoQuầnTayChân
Sức Mạnh203193177182
Nhanh Nhẹn188177161167
Năng Lượng1119109110771056
Phòng Thủ238213208212
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +40
Increase Energy +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery Magic
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening items DarkLord – đồ Ruud 4 

Awakening Soul Lord Set
Cấp độ 900
Hình ẢnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh329361340282
Nhanh Nhẹn9810910488
Phòng Thủ197217204194
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +55
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening items RageFighter – đồ Ruud 4 RF

Awakening Soul Fighter Set
Cấp độ 900
Hình ẢnhMũÁoQuầnChân
Sức Mạnh392455419366
Phòng Thủ195223212201
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +40
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%

 

Awakening items GrowLancer – đồ Ruud 4 GL

Awakening Soul Lancer Set
Cấp độ 900
Hình ẢnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh340361350298
Nhanh Nhẹn340361350298
Phòng Thủ189202199191
Tính năng set
2 món3 món4 món
Increase Skill DMG +45
Increase Strength +100
Increase Double DMG Rate +18%
Increase Mastery DMG
Increase Mastery Critical DMG
Increase Mastery Excellent DMG
Increase Enemy DEF Ignore +9
Increase All Stats +25
Increase Mastery Basic DEF
Increase Critical DMG Rate +20%
Increase Excellent DMG Rate +20%
Increase Triple DMG +2%
Comments
Loading...