Chuyên mục

Thiết Binh (RF)

Build RF – Cộng điểm RF MU season 13

Lưu ý: Đây là bài viết với nội dung cơ bản nhất để tham khảo, các bạn có thể tuỳ biến nâng cao sau khi nắm chắc được các đặc tính của RF trong MU online season 13 hoặc cũ hơn. Thông Tin Cơ Bản Tên: Rage…