Wing 4 MU Online [Phần 1, xoay Garuda Feather]

Mô tả chung về lông 4 – Garuda feather
Garuda Feather không drop ở quái mà cần phải tự xoay từ wing 3 lên. Việc xoay Garuda feather cũng tương đối khó khăn như xoay như lông vũ 3, mà nguyên liệu thì “khoai” hơn nhiều!

Đọc thêm về wing 4 tại đây: https://dammemu.com/wing-4-p3/

 

Nguyên liệu để xoay Garuda feather

  • Wing 3: Tối thiểu là +13, và opt life là +4 (càng cao càng tốt)
  • Đá Ma Thuật: Higher Magic stone (Magic Spirit Stone): Tối thiểu 1
  • Cụm ngọc Bless +2 (30 viên)
  • Cụm ngọc Chaos +2 (30 viên)
  • Cụm ngọc Soul +2 (30 viên)

Tiến hành:

1. Đến gặp Chaos Goblin ở Noria

2. Chọn Regular Combination

3. Để nguyên liệu vào máy chaos:

Xoay garuda feather MU
Chọn Regular Combination
Xoay garuda feather MU
Cho nguyên liệu vào máy chaos
xoay garuda feather mu
Thành công!

LƯU Ý: 

  • Cánh chỉ cần +13, bạn có cánh +14 cũng ko nâng thêm khả năng thành công.
  • Chi phí Zen cho việc tạo ra Garuda Feather phụ thuộc vào tỷ lệ thành công
  • Mỗi viên đá ma thuật cao tăng thêm 5% cho tỷ lệ thành công
  • Talisman of Luck có thể thêm 10% vào tỷ lệ thành công.
  • Tỷ lệ thành công cao nhất khi xoay là 60%

Videos:


Sau khi có Garuda feather rồi thì xem tiếp về phần xoay wing 4 trong Mu online tại đây: https://dammemu.com/xoay-wing4-muonline/

Comments
Loading...