Unscramble word – Event sắp xếp chữ trong MU Online

Về event này có lẽ là khá mới và ít người biết nên mình giới thiệu qua. Vì nó khá là đơn giản.

1. Yêu cầu

Tất cả các nhân vật đều có thể tham gia

2. Cách thức tham gia

Khi trên màn hình xuất hiện dòng chữ: “unscramble this word: xxxxx” – trong đó xxxx là các chữ cái bất kỳ. Người chơi sẽ phải sắp xếp lại thành một từ có ý nghĩa.

Ví dụ trong hình: unscramble this word: itteghaps

Sắp xếp lại: spahgetti (Mỳ ống)

Sau khi tìm ra đáp án, người chơi dùng lệnh /post spahgetti để gửi đáp án.

Thực ra thì điểm đạt được là do GM chấm hay là hệ thống tự động thì mình cũng chưa biết, vì chưa chơi trò này bao giờ 😀 

3. Phần thưởng

Phần thưởng có thể là cụm ngọc, wcoin….tuỳ vào admin quy định

Comments
Loading...