DL stun và đồng bọn Kill Boss Ferea (server giải trí)

Một trải nghiệm thú vị của team ở server speed (lifeMU). Tuy nhiên vẫn có 2 lỗi tồn tại khi kill Boss ferea Mu online season 13 ở server speed đó là:

1 – Sau khi chết có thể move lên khu vực boss (boss zone). Điều này nguyên bản là không thể.

2 – Vì bị stun quá nhiều nên không xuất hiện các “đệ tử” của boss. Thường thì khi mất một lượng máu nhất định boss sẽ gọi ra các đề tử. Cần phải đánh chết mới tiếp tục đánh được boss ferea.

———-

Thông tin Server trong video: Home – http://home.lifemu.com/

Phiên bản – Mu Online season 13 non reset Việt Nam

Open – Từ tháng 6/2017.

Comments
Loading...