[Video] Công Thành Chiến ngày 22-8-2019 | LifeMU

Một buổi tối thứ 5 như mọi ngày. Anh em lại tụ họp trong game. Video call đến nóng ran cả con điện thoại.
Cơ mà đội bạn quá nhanh và hung hãn…

Comments
Loading...