Devil Square

Devil Square (DV) Season 10 -> Season xxx

1 . Level đi DV

Cấp độ quỷ  Cấp độ
(Season10 -> Season12EP1)
  Cấp độ
(Season12 EP2 -> Season XX)
150 ~ 17950 ~ 199
2180 ~ 269200 ~ 299
3270 ~ 349300 ~ 399
4350 ~ 399400 ~ 549
5400 ~ 500550 ~ 649
6501 ~ 650650 ~ 769
7651 ~ X770 ~ X

 

2. Phần thưởng
Với Season 10 trở lên thì có thêm phần thưởng là mastery box với 3 loại khác nhau dựa trên số điểm các bạn đạt được trong DV

 

*Lưu ý: Devil 4 trở lên mới nhận được Mastery box


Xem thêm về bản đồ sự kiến nếu chưa rõ về MU Online trong các season 10, 11, 12, 13….:https://dammemu.com/event-maps/

 

Comments
Loading...