HolyAngel items – đồ Thánh Thần – set ruud 3 MU Online

HolyAngel items – đồ Thánh Thần

Xuất hiện: Season 12.

Bao gồm set đồ và vũ khí.

  • HolyAngel đồ excellence: Drop ở Nixie’s Lake
  • Vũ khí mua ở Shop NPC James [32.239] at Elbeland

Đồ ruud 3 – Set HoLyAngel (set HA) – set Thánh Thần

Cách có đươc:

  • Nâng cấp từ set ruud 2 (SetDA)
  • Nguyên liệu nâng cấp mua tại  Shop NPC James [32.239] at Elbeland

Cách thức nâng cấp:

Công thức chế tạo set ruud 3 (SetHA)
Set ruud 2 (SetDA)Nguyên liệu ruudNgọcTỉ lệ thành côngHợp thành
Đồ DA + 11/op16

 

Holyangel Soul
Cụm 30 Bless
Cụm 30 Soul
1 viên Chaos
1 viên Creation
100%Level +0/0
JOL Option
Mastery
Holyangel

*Nguyên liệu liệu cho vào sẽ cho kết quả tương đương VD: tay ruud 1 DW kết xoay sẽ ra tay ruud 2 DW

Ưu điểm: Các chỉ số khi được kích hoạt đầy đủ sẽ lớn hơn set ruud 2. Vượt trội hơn hẳn set ruud 2 vì có thêm 1 số option mới.

Nhược điểm: Khó kiếm phụ kiện đi kèm, lv 700 mới được sử được, yêu cầu ruud nhiều.

♥ Thông tin thêm về các set Ruud 3

Set Thánh Thần  DK  – set ruud 3 DK

Holyangel Knight Set
Cấp độ 800
Hình ảnhMũÁoQuầnGiày
Sức Mạnh781933844739
Nhanh Nhẹn240287256224
Phòng Thủ194217207189
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic Defense +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

 

Set Thánh Thần  DW  – set ruud 3 DW

Holyangel Wizard Set
Cấp độ 800
Hình ảnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh240261251193
Nhanh Nhẹn93989377
Phòng Thủ174182177168
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +50
Energy Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
WIZ DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +60
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

 

Set Thánh Thần ELF  – set ruud 3 ELF

 

Holyangel Elf Set
Cấp độ 800
Hình ảnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh198224209182
Nhanh Nhẹn413476440377
Phòng Thủ185196187176
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +35
Agility Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

 

Set Thánh Thần Summoner  – set ruud 3 Sum

 

Holyangel Summoner Set
Cấp độ 800
Hình ẢnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh198219209151
Nhanh Nhẹn77888346
Phòng thủ170184175163
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +50
Energy Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
WIZ DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +60
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

Set Thánh Thần Magic – set ruud 3 MG

Determination’s Holyangel Magic Set
Cấp độ 800
Hình ảnhÁoQuầnTayChân
Sức Mạnh770734623671
Nhanh Nhẹn324314266282
Phòng Thủ215191184189
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

 

Set Thánh Thần DarkLord– set ruud 3 DL

Holyangel Lord Set
Cấp độ 800
Hình ảnhMũÁoQuầnTay
Sức Mạnh329361340282
Nhanh Nhẹn9810910488
Phòng Thủ172191177167
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +40
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

 

Set Thánh Thần RageFighter– set ruud 3 RF

Holyangel Fighter Set
Cấp độ 800
Hình ẢnhMũÁoQuầnChân
Sức Mạnh392455419366
Nhanh Nhẹn
Phòng Thủ170197185174
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +35
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%

 

Set Thánh Thần GrowLancer– set ruud 3 GL

Holyangel Lancer Set
Cấp độ 800
Hình ảnhMũÁoquầnTay
Sức Mạnh340361350298
Nhanh Nhẹn340361350298
Phòng Thủ164175173166
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill DMG +35
Strength Stat Option +90
Double DMG Chance +18%
DMG +100
All Stats +20
Basic DEF +35
Critical DMG +40
Excellent DMG +70
Critical DMG Chance +20%
Excellent DMG Chance +20%
Ignore Enemy’s DEF 9%
Comments
Loading...