DarkAngel items – đồ Thiên Thần Hắc Ám – set ruud 2 MU Online

DarkAngel items – đồ Thiên Thần Hắc Ám

Xuất hiện: Season 11.

Bao gồm set đồ và vũ khí.

  • DarkAngel Đồ excellence: Drop ở ferea.
  • Vũ khí mua ở Shop NPC James [32.239] at Elbeland

Đồ ruud 2 – Set DarkAngel (set DA) – set Thiên Thần Hắc Ám

Cách có đươc:

  • Nâng cấp từ set ruud 1 (SetBA)
  • Nguyên liệu nâng cấp mua tại  Shop NPC James [32.239] at Elbeland

Cách thức nâng cấp:

Công thức chế tạo set ruud 2 (SetDA)
Set ruud 1 (SetBA)Nguyên liệu ruudNgọcTỉ lệ thành côngHợp thành
Đồ BA + 11/op16

 

Sealed Stone
Shard
Cụm 10 Bless
Cụm 10 Soul
1 viên Chaos
1 viên Creation
100%Level +0/0
JOL Option
Mastery
Darkangel
Equipment

*Nguyên liệu liệu cho vào sẽ cho kết quả tương đương VD: tay ruud 1 DW kết xoay sẽ ra tay ruud 2 DW

Ưu điểm: Các chỉ số khi được kích hoạt đầy đủ sẽ lớn hơn set ruud 1.

Nhược điểm: Khó kiếm phụ kiện đi kèm, lv 600 mới được sử được.

Thông tin về các set DarkAngel – ruud 2 – set DA.

Set Thiên Thần Hắc Ám DK – set ruud 2 DK

 

  1. Set Excellent DarkAngel DK
Excellent Darkangel Knight Set
LevelLevel 600
Thông tin thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
781240129
Áo993287152
Quần844256142
Tay707219123
Chân739224125

 

2. Set thần DarkAngel – Courage’s Darkangel Knight Set

Courage’s Darkangel Knight Set
Level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnChân
Sức Mạnh781993844739
Nhanh Nhẹn240287256224
Phòng Thủ139162152135
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám DW – set ruud 2 DW

 

1. Set Excellent Darkangel DW

Excellent Darkangel Wizard Set
LevelLevel 600
Thông ti thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
24093110
Áo26198118
Quần25193113
Tay19377104
Chân20983105

2. Set thần DarkAngel – Courage’s Darkangel Wizard Set

Courage’s Darkangel Wizard Set
Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnTay
Sức Mạnh240261251193
Nhanh Nhẹn93989377
Phòng Thủ119127122113
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +40
Energy Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Magical Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +40
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám ELF – set ruud 2 ELF

 

1. Set Excellent DarkAngel ELF

Excellent Darkangel Elf Set
LevelLevel 600
Thông ti thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
198413121
Áo224476131
Quần209440123
Tay182377112
Chân188387115

 

2.  Set thần DarkAngel ELF – Speed’s Darkangel Elf Set

Courage’s Darkangel Elf Set
level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnTay
Sức Mạnh198224209182
Nhanh Nhẹn413476440377
Phòng Thủ131141133121
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Agility Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám Sum– set ruud 2 Sum

 

1. Set Excellent DarkAngel ELF.

Excellent Darkangel Summoner Set
LevelLevel 600
Thông ti thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
19877110
Áo21988118
Quần20983113
Tay15146104
Chân18846105

2. Set thần DarkAngel Sum –  Chaos’s Darkangel Summoner Set

Chaos’s Darkangel Summoner Set
 level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnTay
Sức Mạnh198219209151
Nhanh Nhẹn77888346
Phòng Thủ115130120108
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Energy Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +40
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám MG– set ruud 2 MG

1. Set Excellent DarkAngel MG

Excellent Darkangel Magic Set
LevelLevel 600
Thông ti thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
Áo770324150
Quần734314137
Tay623266120
Chân671282125

2. Set thần DarkAngel MG – Determination’s Darkangel Magic Set

Determination’s Darkangel Magic Set
level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnChân
Sức Mạnh770734623671
Nhanh Nhẹn324314266282
Phòng Thủ160147130135
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám DL– set ruud 2 DL

1. Set Excellent DarkAngel DL

Excellent Darkangel Lord Set
LevelLevel 600
Thông ti thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
32998108
Áo261109126
Quần240104113
Tay28288103
Chân29893107
2. Set thần DarkAngel DL – Justice’s Darkangel Lord Set
Justice’s Darkangel Lord Set
level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnTay
Sức Mạnh329261240282
Nhanh Nhẹn9810910488
Phòng Thủ117136122112
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám RF– set ruud 2 RF

 

1. Set Excellent DarkAngel RF

Excellent Darkangel Fighter Set
LevelLevel 600
Thông ti thêm về set Excellent
Sức MạnhNhanh NhẹnPhòng Thủ
392106
Áo445132
Quần419121
Chân366110

 

2. Set thần DarkAngel RF – Will’s Darkangel Fighter Set

Will’s Darkangel Fighter Set
level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnChân
Sức Mạnh392445419366
Nhanh Nhẹn
Phòng Thủ115142131119
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%

 

Set Thiên Thần Hắc Ám RF– set ruud 2 RF

1. Set Excellent DarkAngel GL

Excellent Darkangel Lancer Set
LevelLevel 600
340340100
361361111
350350102
298298109
319319105

2. Set thần DarkAngel GL – Retribution’s Darkangel Lancer Set

Retribution’s Darkangel Lancer Set
Level : Level 600 (Master Level 200)
ÁoQuầnTay
Sức Mạnh340361350298
Nhanh Nhẹn340361350298
Phòng Thủ109120111118
Tính năng set
2 món3 món4 món
Skill Damage +30
Strength Stat Option +70
Double Damage Chance +15%
Damage +75
All Stats +15
Basic Defense +30
Critical Damage +35
Excellent Damage +50
Critical Damage Chance +18%
Excellent Damage Chance +18%
Ignore Enemy’s Defense 7%
Comments
Loading...