[Video] Trận 5 vs 5 giữa AESAIGON và HUYNHDE | LifeMU.com

Trận cuối trong chuỗi sự kiện War guild giữa AESAIGON và HUYNHDE trong LifeMU.com

Cảm ơn tất cả mọi người vì một đêm tuyệt vời!

 

Comments
Loading...