Tuần Lễ Vàng Tháng 3

?Trong tuần sau sẽ có nhiều thú vị:
  •  Bán bùa 50% kinh nghiệm, Đại Quỷ, Thiên Thần, Ring dmg… giá 1 zen tại lorencia (hạn dùng 1 tuần từ khi mua)
  •  Tăng kinh nghiệm cho các tầng reset dưới 50 lần.
  •  Chiến dịch mới cho tân thủ
  •  Mở xoay Miracle Coin: Sói tinh, nguyên liệu Ghost Horse, Bùa chaos, Bùa Luck, ngọc Luck…
  •  Tháng 4 sẽ có sự kiện PvP all Class của server x20
  • Đây là cơ hội khá tốt cho người đã, đang và có ý định sẽ chơi ở server ĐAM MÊ. Ai có bạn bè người thân thì nên rủ vào đợt này.
Comments
Loading...