Truy tìm Ông già Noel

?X-Mas Event: Truy tìm Ông già Noel
  • Thời gian xuất hiện: Các khung giờ lẻ (01h00, 03h00….23h00)
  • Địa điểm: Ngẫu nhiên ở Lorencia, Devias, Noria
  • Phần thưởng: 100wc khi tiêu diệt Ông già Noel
  • Sự kiện kéo dài đến ngày 01/01/2022

Comments
Loading...