Top Danh Hiệu Tuần 1 tháng 4/2021

TOP DANH HIỆU

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật  

(x10)

Tên Nhân Vật  

(x20)

1TOP SERVERCSGTLove
2TOP SERVER|Jin|MrMG
3TOP SERVERPaparaziJackSparow
4TOP SERVERCrysisTest
5TOP SERVERThaGio 

2Tay3Súng

PortDAce

xGietThuex
6TOP PKCaveSaiGon

Crysis

DWCorona

NoiKhiepSo

OKeNhe

 

DANH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...