Top Danh Hiệu Tuần 3 tháng 4/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 3 THÁNG 4/2021

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật 
1TOP SERVERLove
2TOP SERVERMrMG
3TOP SERVERThiênTử
4TOP SERVERHacTieuTu
5TOP SERVERJackSparow
6TOP PKTrumcuoiMG

ngaycuoi

 

 

 

NH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...