Top Danh Hiệu tuần 3 tháng 9/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 3 THÁNG 9/2021

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật 
1TOP SERVERJenniee
Pfizer
MrOzawa
ACEasyMK
2MINH CHỦ1stMADARA
3TOP PKNoiKhiepSo
Grow
GaBopXoi
Hitshot
Seal
OngNgoai
xXxTHORxXx
6789
Doflamingo
XênBọHung
FAN CỨNG: Hiện tại quá nhiều FAN CỨNG nên ai đủ điều kiện thì inbox Fanpage để nhận danh hiệu nhé.

 

 

NH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...