Top Danh Hiệu tuần 3 tháng 11/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 3 THÁNG 11/2021

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUServer x20Server x50
1TOP SERVER
 • Jenniee
 • Raven
 • CoDepTrai
 • NoiKhiepSo
 • ZzPeNazZ
chờ đua top tiếp theo
2MINH CHỦ1stMADARAchưa có
3TOP PK
 • ZzPeNazZ
 • GaBopXoi
 • CoDepTrai
 • Raven
 • XXXFILES
 • ChickenE
 • xXxTHORxXx
 • TaoNewBie
 • TomCruise
 • XxHoaLexX
 • IOSS
 • Kuto
 • DarkAngel
 • Suck
 • Adonis
 • Alibaba
 FAN CỨNG: Hùng Nguyễn (ChickenE) 

 

 

NH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...