Top Danh Hiệu Tuần 1 tháng 9/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 1 THÁNG 9/2021

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật 
1TOP SERVERĐợi lượt đua top tiếp theo
2MINH CHỦZennitsu
3TOP PKNoiKhiepSo
KuMoi
TaoNewBie
ThánhGióng
Filter
Marlboro
6789
Grow
IOSS
XXXFILES
xXxTHORxXx
GaBopXoi
OngNgoai
Hitshot
Seal
Doflamingo
FAN CỨNG: Hiện tại quá nhiều FAN CỨNG nên ai đủ điều kiện thì inbox Fanpage để nhận danh hiệu nhé.

 

 

NH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...