Top Danh Hiệu 1 tháng 11/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 1 THÁNG 11/2021

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật 
1TOP SERVERChờ tới lần đua top tiếp theo
2MINH CHỦ1stMADARA
3TOP PK
 • DrDamMeMU
 • GaBopXoi
 • TayDoc
 • IOSS
 • CoDepTrai
 • xXxTHORxXx
 • ChickenE
 • Chíp
 • YuaMikami
 • Caster
 • ÐamMê PK
 • White1
 FAN CỨNG: Hiện tại quá nhiều FAN CỨNG nên ai đủ điều kiện thì inbox Fanpage để nhận danh hiệu nhé.

 

 

NH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...