Top Danh Hiệu tuần 3 tháng 10/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 3 THÁNG 10/2021

Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU

STTDANH HIỆUTên Nhân Vật 
1TOP SERVERChờ đến đua top tháng sau
2MINH CHỦ1stMADARA
3TOP PK
 • IOSS
 •  UwU
 • DapDa
 • DanChoi
 • 6789
 • ChickenE
 • TaoNewBie
 • Deidara
 • Im Ga
 • XãHộiĐen
 • KTM390
 • Jenniee
 • Viper
 • iCyber
 FAN CỨNG: Hiện tại quá nhiều FAN CỨNG nên ai đủ điều kiện thì inbox Fanpage để nhận danh hiệu nhé.

 

 

NH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage 

Có công hỗ trợ game, báo bug/hack, giúp đỡ mọi người

TOP SERVER+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
TOP PK+10%000+5%Thuộc TOP PK hàng tuần
MINH CHỦ+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành
Comments
Loading...