Thông tin về đổi tộc, đổi class….

1. Đổi class

 • Đăng nhập vào website và chọn Đổi giới tính -> Chọn nhân vật cần đổi -> Chọn giới tính (class).
 • Chi phí: 4000 Credits (tương đương 4000 wcoins)

Lưu ý: Chi phí chuyển class có thể thay đổi theo thực tế server.

2. Đổi đồ Ruud

Chỉ áp dụng cho Vũ khí/Trang bị Ruud 2 trở lên, liên hệ Fanpage để được hỗ trợ đổi.

Chi phí: 

 • Tính tổng số Ruud của vật phẩm cần đổi
 • Chi phí nếu trả bằng Wcoins sẽ tính là 1% wcoins/tổng Ruud
 • Chi phí nếu trả bằng Ruud sẽ tình là 10% Ruud/Tổng Ruud

Ví dụ: Gậy Ruud 4 có tổng Ruud là 400k. Thì khi đổi sang kiếm Ruud 4 sẽ tính phí là 4k wcoins hoặc 40k Ruud.

Cách thu phí:

 • Wcoins: Trừ thẳng vào tài khoản
 • Ruud: Trừ vào nhân vật đang giữ món đồ cần đổi. Có thể là điểm Ruud, nguyên liệu nâng (có giá trên 50k Ruud) hoặc các món đồ Ruud 2 trở lên.

3. Đổi Seed socket

 • Người chơi khảm sẵn Seed vào đồ Socket sau đó liên hệ Fanpage để tiến hành đổi sang loại Seed khác.
 • Chi phí: 5% tổng giá trị của viên Seed cần đổi.

4. Nâng cấp Nhẫn, Vòng cổ đặc biệt

 • Vật phẩm quy đổi để nâng cấp là Rare item Ticket (Phần thưởng reset 101+)
 • Nâng cấp thứ tự từ cấp độ 0, 1, 2….
Nâng cấp +0 lên +11 Tickets 1
Nâng cấp +1 lên +21 Tickets 2
Nâng cấp +2 lên +31 Tickets 3
….….

5. Nâng cấp tính năng của Cánh cấp 4

 • Vật phẩm quy đổi để nâng cấp là Rare item Ticket (Phần thưởng reset 101+)
 • Nâng cấp thứ tự từ cấp độ 0, 1, 2….
Tính năng cấp độ 0 (3%)1 Tickets 3
Tính năng cấp độ 1 (5%)1 Tickets 5
Tính năng cấp độ 2 (6%)1 Tickets 6
Tính năng cấp độ 3 (7%)1 Tickets 7
Comments
Loading...