Thông tin Test giai đoạn 2

✋Thông báo phiên test giai đoạn 2:
+ Tạo nhân vật hoặc Reset nhân vật sẽ mặc định nhận được 64k điểm cộng.
+ Làm nhiệm vụ bằng lệnh: /nhiemvu
+ Tẩy điểm: /giamstr xxx, /giamagi xxx…phí mỗi lần 100tr zen.
+ Toàn bộ nguyên liệu cần thiết được bán tại Shop Gillard (Lorencia)
+ Tỷ lệ nâng cấp Thuộc tính, Thú cưỡi, Máy chaos tăng lên ~100%
+ Thêm 3 NPC buff cho nhân vật tại Lorencia. Toạ độ 132 119. Giao dịch với NPC để nhận buff, tiêu tốn 10tr zen mỗi lần.
+ Sv1 được tăng tỷ lệ EXP lên x100000.
+ Sv2 có tỷ lệ điểm kinh nghiệm, drop, nâng cấp đồ gần giống với lúc Open.
+ Mọi đóng góp về lỗi game sẽ nhận được phần thưởng 100wc khi Open.
Cấu trúc Máy chủ (Dự kiến):
+ Sv1: PvP – Có sự kiện Arena.
+ Sv2: Không PvP – Giảm 10% EXP, -20% DROP
+ Sv3,4,5 (nếu có): PvP – không có sự kiện Arena
+ Sv9 – Không có quái vật và NPC. Chỉ dùng để treo cửa hàng /offtrade
+ Sv10 – Không có quái vật và NPC. Chỉ dùng cho quay Moss
+ Market – Chỉ treo cửa hàng online hoặc trade. Không treo /offtrade.
——-
Thông tin cần thiết sẽ liên tục được cập nhật trong phần hướng dẫn chơi game. Nhấn Phím F1 để xem.
——-
 
Comments
Loading...