THÔNG BÁO CẬP NHẬT SEASON 18

?THÔNG BÁO CẬP NHẬT SEASON 18

?Thời gian dự kiến:
1. Server test được mở từ ngày 10/11/2022.
2. Server chính sẽ được cập nhật ngày 18/11/2022.
Chi tiết các thay đổi, nâng cấp xem ở hình đính kèm.
Trong quá trình test có thể có các điều chỉnh (thông báo sau).
———-

 

 

Comments
Loading...