Sự kiện Cuối tuần- Chủ nhật ngày 27/02/2022

Chủ Nhật có gì vui?

1. Server x20:

+ Công Thành Chiến – khai hoả Season 17

2. Server x50:

+ Truy tìm GM lúc 21h15: Admin sẽ di chuyển ngẫu nhiên, khi có thông báo mọi người sẽ cùng truy tìm và yêu cầu giao dịch để nhận thưởng. Phần thưởng ngẫu nhiên: Bùa luck, Bùa chaos, Mystone, Đá xanh up ngựa, Đồ thần các loại…
Comments
Loading...