Server x50 – Danh Mục Moss tháng 12/2021

Moss là một trò hên xui khá thú vị trong server ĐamMê, tại đây người chơi có thể nhận được nhiều vật phẩm giá trị cao với nguyên liệu đầu vào dễ kiếm như Zen, Bless…

Thời gian mở Moss Miracle Coin tháng 12: Từ 01-10/12/2021. Chí áp dụng ở server x50
Tên MụcChi PhíPhần Thưởng
1. Sword, Axe and Spear Box2.000.000 zenVũ khí dành cho DK, RF, Slay, MG: Vú khí Rồng, vũ khí ex…
2. Staff and Stick Box”2.000.000 zenVũ khí dành cho DW, Sum: Vú khí rồng, vũ khí ex…
3. Bow and Gun Box2.000.000 zenVũ khí dành cho Elf, Gun: Vú khí rồng, vũ khí ex…
4. Scepter and Mace Box2.000.000 zenVũ khí dành cho DL, Runwizard: Vú khí rồng, vũ khí ex…
5. Guardian Box50.000.000 zenVũ khí Rồng tất cả class (3 opt), nguyên liệu Ghost Horse, Nhẫn, Dây chuyền, nguyên liệu nâng cập nhẫn, nguyên liệu nâng cấp vũ khí rồng cấp 2.
6. Miracle Coin Box

Chỉ mua xoay được ở sub 3

1 đồng Miracle coin

(mua ở xshop)

 Ngọc Luck, Bùa Luck, Bùa Chaos, Sói Tinh, Vũ khí rồng cấp 1 + 3opt, Nguyên liệu nâng vũ khí rồng 2, Trứng Pet Muun cao cấp, Vòng cổ và Nhẫn exl 3 opt.
7. Mastery Accessory Box1 viên ngọc BlessKhuyên tai cấp 1 ngẫu nhiên 1 ~3 opt, các loại pen ring, các loại loại ngọc.

 

Lưu ý:

  • Mục 6. Miracle Coin Box chỉ mở theo đợt 2 tháng 1 lần
  • Phần thưởng sẽ được thay đổi theo tiến độ của server (sẽ có thông báo)
Comments
Loading...