Quy định về đổi thông tin tài khoản

Từ ngày 08 đến hết ngày 10/02. Đổi địa chỉ email miễn phí cho tất cả các tài khoản.

Sau thời gian này mọi người vui lòng dùng chức năng đổi thông tin ở web. Đối với các tài khoản dùng mail ảo vui lòng liên hệ fanpage để được hỗ trợ, phí đổi thông tin là 500wc/một lần đổi (bao gồm đổi tên tài khoản, mail, mật khẩu)

Comments
Loading...