Bảo trì ngày 03/02/2023

Bảo trì ngày 03/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 Nội dung: * Máy chủ x20: Mở thêm giới hạn reset lên 200 (không point) * Máy chủ x100: 1. Mở mốc Master 4, cấp độ 850. - Phần thưởng: Thêm 2 opt tự chọn vào Cánh cấp 3, 200k Ruud,…

Giai đoạn 2 Máy chủ x100

Giai đoạn 2 Máy chủ Reset x100. Các thay đổi được áp dụng từ sau bảo trì ngày 03/02/2023. 1. Tổng kết đua top Bang Hội Thời gian: Đúng 0h00 ngày 01/02, dữ liệu sẽ được tổng kết. 2. Mở BoL 50% (bán tại Lorencia): Thời gian:…

Bảo trì ngày 27/01/2023

Bảo trì ngày 27/01/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 Nội dung: 1. Kết thúc chuỗi sự kiện Xuân Quý Mão Hạn cuối đổi Hoa Mai đến hết 31/01. Quy định về trao đổi đồ: Người chơi chuyển toàn bộ đồ cần đổi vào nhân vật phụ, để riêng với…

Bảo trì ngày 18/01/2023

Bảo trì máy chủ Để tiện cho quá trình nghỉ Tết Nguyên Đán, bảo trì tuần được thực hiện sớm. Thời gian: 14h00 - 16h00 ngày 18/01/2023 Nội dung: Máy chủ x100: Mở cấp độ lên 799. Không đua top, EXP x1 siêu chậm. Tăng EXP cấp độ dưới…

Khai mở máy chủ Reset x100

Máy chủ Reset x100 đã sẵn sàng lên sóng ngày 06/01/2023. 12h00 - Đóng server test. Xoá dữ liệu nhân vật. 17h00 - người chơi có thể đăng nhập tạo nhân vật. 19h00 - quái vật sẽ được thả. Thực sự, chúng tôi chưa…

Thông tin Test giai đoạn 2

Thông báo phiên test giai đoạn 2: + Tạo nhân vật hoặc Reset nhân vật sẽ mặc định nhận được 64k điểm cộng. + Làm nhiệm vụ bằng lệnh: /nhiemvu + Tẩy điểm: /giamstr xxx, /giamagi xxx...phí mỗi lần 100tr zen. + Toàn bộ nguyên liệu cần thiết…