Bảo trì ngày 17/3/2023

Bảo trì ngày 17/3/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 Nội dung: 1. Sự kiện cuối tuần Mở BoL 50% cả 2 máy chủ x20 và x100 trong 2 này cuối tuần. 2. Chiến trường Battle Core liên lục địa tháng 3. Thời gian: Từ 19-21/3/2023 Phần…

Thông tin Test phiên bản 18.1.3

Máy chủ Test 18.1.3 đã mở! Tải về: https://ref.vn/dammemutest-18-1-3 Một số thông tin cơ bản: - Đăng nhập bằng tài khoản sẵn có ở x20 hoặc x100. - Tạo nhân vật có 100 reset, 65k point. - Toàn bộ item cần thiết để test bán tại Shop…

Bảo trì ngày 24/02/2023

Bảo trì ngày 24/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 1. Thay đổi chung Sửa lỗi Seed Socket "Gia tăng tấn công/phép thuật mỗi 20 cấp độ". Tăng theo đúng hiển thị. Máy chủ x100 sẽ áp dụng ngay sau bảo trì, máy chủ x20 sẽ áp dụng sau…

Bảo trì máy chủ ngày 17/02/2023

Bảo trì ngày 17/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00 1. Máy chủ x20: Mở đăng ký PvP tháng 02. Phần thưởng: 5.000 wcoins, thêm 1 dòng 3% vào cánh cấp 4 (tối đa 3 dòng), một món quà biểu trừng theo đúng class (hình nhân vật…

Cập nhật ngày 09/02/2023

Bảo trì ngày 10/02/2023 Thời gian: 14h00 - 16h00. Nội dung: 1. Battle Core liên lục địa: - Thời gian: Diễn ra trong 3 ngày 16, 17, 18/02/2023. - Vòng loại có 3 trận: 21h10, 21h30, 21h50 ngày 16/02. + Hạng 1: 3,000 wcoins + Hạng 2:…