Top Danh Hiệu Tuần 3 tháng 6/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 3 THÁNG 6/2021 Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU STT DANH HIỆU Tên Nhân Vật  1 TOP SERVER Đã hết hạn vui lòng chờ đua top tiếp theo 2 MINH CHỦ…

Bảo trì Server ngày 19/6/2021

BẢO TRÌ SERVER Thời gian: 0h00 - 05h30 ngày 19/6/2021 (sáng thứ 7) Nội dung: Mở bán bùa +50% EXP miễn phí tại Lorencia (BoL) Tăng EXP cho các mốc master và reset thấp. Một số lưu ý: Hiện tại lượng…

Bảo trì server ngày 12/6/2021

BẢO TRÌ SERVER Thời gian: 04h00 - 05h30p ngày 12/6/2021 (sáng thứ 7) Nội dung: Tổng kết đua top Reset mốc 70. Mọi người đạt mốc vui lòng gửi yêu cầu phần thưởng về fanpage trong hôm nay Thả quái vật ở Abyss Atlans 3…

Top Danh Hiệu Tuần 5 tháng 5/2021

TOP DANH HIỆU TUẦN 5 THÁNG 5/2021 Xin chúc mừng những nhân vật/cá nhân đã đạt những danh hiệu cao quý của lục địa DAMMEMU STT DANH HIỆU Tên Nhân Vật  6 TOP PK ChóĐiên FAN CỨNG: Hiện tại quá nhiều FAN CỨNG…

PvP all class server x20 tháng 6/2021

Thời gian đăng ký: 26-31/5/2021 Thời gian diễn ra: 01-06/6/2021 - Thời gian khoá (chốt đồ): Sau ngày 31/5 dữ liệu các nhân vật đăng ký sẽ được chuyển qua máy chủ Sự kiện (tại đây không thể giao dịch). Mọi người cần chuẩn bị…