Hướng dẫn: Cách làm nhiệm vụ 4 MU – 4th quest MU Online

Hệ thống nhiệm vụ trong MU Online được chia ra làm 2 loại: Hệ thống nhiệm vụ chính (chuyển cấp nhân vật) và hệ thống nhiệm vụ phụ (lấy ngọc, zen, vật phẩm).

Xem cách làm nhiệm vụ 1, 2, 3 tại đây: Cách làm nhiệm vụ 1, 2, 3 MU Online

Dưới đây là bài hướng dẫn cách làm nhiệm vụ 4 MU Online nằm trong hệ thống nhiệm vụ chính.

Nhiệm vụ 4 MU Online

Áp dụng cho tất cả các chủng tộc

Chủng tộcDKDWELFMGDLRFSUMGL
Điều kiệnLevel 800Level 800Level 800Level 800Level 800Level 800Level 800Level 800
Thăng cấpDragon KnightSoul WizardNoble ElfMagic KnightEmpire LordFist BlazerDimension SummonerShining Lancer

Cách làm nhiệm vụ 4 MU

  • Nhận nhiệm vụ: NPC Cent ở Lorencia (131.146)
  • Tóm tắt: Chấp nhận các thử thách của Cent và vào khu vực làm nhiệm vụ. Đánh bại Cent (lần 1). Tiêu diệt 10 quái vật Deep Dungeon trong 5 phút. Đánh bại Cent (lần 2). Xong!

Cho phép PT để làm nhiệm vụ

Chi tiết:

Khi đạt mốc 800 level. Gặp NPC Cent ở Lorencia (131.146)

nhiệm vụ 4 mu
Gặp Cent để nhận nhiệm vụ 4 Mu Online

Chấp nhận thử thách, tự động di chuyển đến khu vực làm nhiệm vụ. Tại đây bạn sẽ phải đánh bại Cent (lần 1)

Đánh bại Cent lần 1 để chứng tỏ sức mạnh

 

Sau khi vượt qua thử thách. Cent sẽ giới thiệu sơ qua về Deep Dungeon (Map mới yêu cầu level 770+)

Tiếp tục tiêu diệt 10 quái vật Deep Dungeon trong vòng 5 phút. Nếu thất bại có thể làm lại

Nhiệm vụ 4 Mu
Yêu cầu đánh quái để hoàn thành nhiệm vụ 4 MU Online
Quái vật được triệu hồi ngay tại khu vực làm nhiệm vụ

Thử thách cuối cùng là đánh bại Cent một lần nữa để chứng minh sức mạnh của mình.

Hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng bạn thăng cấp thành công!

Hoàn thành nhiệm vụ 4


Sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật có thể mang các trang bị level 800, wing 4th …

Nhấn “Ctrl + A” để mở bảng Master mới.

Comments
Loading...