Một số hình ảnh Công thành chiến ngày 26/02/2023 | Máy chủ x100

⚔️Máy chủ x100
Công thành chiến ngày 26/02
⚔️Công: Liên minh x100
?Thủ: Liên minh Royal
? Liên minh x100 đã trở thành chủ nhân mới của thành trì!
Xem ra việc giữ được thành 2 lần liên tục để nhận Sói Hoàng Kim không hề dễ dàng.
 
Comments
Loading...