Miễn phí bùa tẩy Master tại Xshop

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Miễn phí bùa tẩy Master tại Xshop

Thời gian: từ 0h – 23h59 ngày 21/4/2021 (10/3 Âm Lịch)
  • Trong thời gian này, bùa tẩy Master 3 và 4 sẽ được bán miễn phí ở Xshop.
  • Không giới hạn số lượng mua
  • Hạn dùng là 1 phút tính từ lúc lấy về từ Xshop. Vì vậy mọi người vui lòng không tích trữ tránh trường hợp full rương.

Comments
Loading...