Lịch Sự Kiện tháng 12/2021

 

1. Server x20

THỜI GIANTÊN SỰ KIỆNMÔ TẢ
05/12/2021Công Thành Chiến
  • Phần thưởng 10k wcoins + 1 Wing of Power.
  • Liên minh dành chiến thắng 2 lần liên tiếp sẽ nhận được 1 Sói Hoàng Kim (thay cho wing)
09/12/2021Mở mốc 1125 level
  • Sẽ thông báo chi tiết sau
19/12/2021Công Thành Chiếnl
  • Phần thưởng 10k wcoins + 1 Wing of Power.
  • Liên minh dành chiến thắng 2 lần liên tiếp sẽ nhận được 1 Sói Hoàng Kim (thay cho wing)
20-30/12/2021PvP All Class
  • Sẽ thông báo chi tiết sau

 

2. Server x50

THỜI GIANTÊN SỰ KIỆNMÔ TẢ
01/12/2021Moss Miracle
  • Thông báo chi tiết sau
02/12/2021Mở mốc 550 level
  • Sẽ thông báo chi tiết sau
09/12/2021Mở Bar hàng ngày 
16/12/2021Mở mốc 30 Reset
  • Sẽ thông báo chi tiết sau
Comments
Loading...