Hệ Thống Danh Hiệu

Hệ thống Danh Hiệu (chức danh) là một tính năng phụ trong DAMMEMU, giúp phân biệt những người có đóng góp tích cực hoặc nắm giữ vị thế quan trọng trong game.

Hệ thống Danh Hiệu được làm đa dạng và phù hợp với tất cả các đối tượng. Người chơi bình thường có thể chăm chỉ tương tác bài viết trên Fanpage để lấy FAN CỨNG, người chơi cày cuốc đua TOP lấy danh hiệu TOP SERVER…

DANH HIỆUTHƯỞNGĐIỀU KIỆN
HPSDPvPPvMGiảm sát thương
FAN CỨNG

+5%0003%Là Fan cứng của Fanpage

Hoặc có đóng góp ý kiến tích cực, báo cáo bug/hack, giúp đỡ newbie…

TOP SERVER

+10%0+5%00Thuộc TOP 5 server hàng tuần
V.I.P

+10%000+5%Donate trên 100k wcoins/tháng
MINH CHỦ

+10%0+5%0+5%Chủ Liên Minh giữ thành

 

Hệ thống sẽ được làm mới mỗi thứ 7 hàng tuần (sau bảo trì)

Comments
Loading...