Hệ thống Bonus mới cho đồ +12 trở lên

Theo mặc định trong MU Online các món đồ được up lên cao sẽ nhận được một số Bonus nhất định, xứng đáng với giá trị khi up.

Tuy nhiên các loại Bonus trên chỉ có giá trị trong lối chơi Non reset ít Point, còn với phiên bản Reset nhiều Point thì hầu như không có nhiều tác dụng.

Vì vậy DAMMEMU quyết định thêm hệ thống Bonus mới cho các món đồ +12 trở lên, xứng đáng với công sức up đồ của người chơi:

1. Bonus với Trang bị phòng thủ (Set đồ và Khiên)

Áp dụng với các loại set đồ: Đồ thần, Đồ Ruud, Khiên, Socket

Cấp độĐồ thường, đồ RuudĐồ Socket
Đồ +12+5000 HP+5000 HP
Đồ +13+7% giảm sát thương+1% giảm sát thương
Đồ +14+500 điểm bảng C+500 điểm bảng C
Đồ +15+1% Hấp thụ sát thương (PvP)+1% Hấp thụ sát thương (PvP)

 

2. Bonus với Vũ khí

Áp dụng với tất cả các loại đồ: Socket, đồ thần, vũ khí Ruud

Cấp độVũ khí 1 tayVũ khí 2 tay
Vũ khí +12+5% Tỷ lệ sát thương hoàn hảo+5% Tỷ lệ sát thương hoàn hảo
Vũ khí +13+3% Tỷ lệ x2 sát thương+6% Tỷ lệ x2 sát thương
Vũ khí +14+2% Tỷ lệ xuyên giáp+4% Tỷ lệ xuyên giáp
Vũ khí +15+1% Tỷ lệ x3 sát thương+2% Tỷ lệ x3 sát thương

 

 

 

Comments
Loading...