Hệ thống Bonus mới cho đồ +12 trở lên

Theo mặc định trong MU Online các món đồ được up lên cao sẽ nhận được một số Bonus nhất định, xứng đáng với giá trị khi up.

Tuy nhiên các loại Bonus trên chỉ có giá trị trong lối chơi Non reset ít Point, còn với phiên bản Reset nhiều Point thì hầu như không có nhiều tác dụng.

Vì vậy DAMMEMU quyết định thêm hệ thống Bonus mới cho các món đồ +12 trở lên, xứng đáng với công sức up đồ của người chơi:

1. Bonus với Trang bị phòng thủ (Set đồ và Khiên)

Áp dụng với tất cả các loại set đồ: Socket, đồ thần, Đồ Ruud, Khiên

Đồ +12+5000 HP
Đồ +13+500 Tất cả các cột điểm bảng C
Đồ +14+1% Giảm sát thương
Đồ +15+1% Hấp thụ sát thương (PvP)

2. Bonus với Vũ khí

Áp dụng với tất cả các loại đồ: Socket, đồ thần, Đồ Ruud

Vũ khí +12+500 Tất cả các cột điểm bảng C
Vũ khí +13+3% Tỷ lệ x2 sát thương
Vũ khí +14+2% Tỷ lệ xuyên giáp
Vũ khí +15+1% Tỷ lệ x3 sát thương

Comments
Loading...