Gộp opt, đổi đồ cho trang bị 380 trở xuống

Đưa cho Ad 2 món đồ +15 cùng loại.
Ad sẽ giúp bạn gộp chúng thành 1 món đồ +15 có opt của 2 món bạn đưa đến.
—-
  • Thời gian: Không giới hạn.
  • Áp dụng cho trang bị và khiên 380 trở xuống.
  • Không áp dụng với vũ khí.
  • 2 món đồ cùng loại nghĩa là: 2 tay, 2 áo, 2 quần, 2 mũ, 2 chân.
  • Tối đa 3 opt
Ví dụ:
Bạn có 2 tay rồng đỏ +15. Một cái opt 4% HP, cái còn lại opt 5% phản sát thương. PM về fanpage để được đổi lấy 1 tay rồng đỏ +15 có 2 opt 4% HP và 5% phản sát thương.
Comments
Loading...